Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΕ|ΡΟΦΡΕΝΟ ` :η
Στην ηιο κρίσιμη καμηη του |'|ρωταΟλάματοε οι κυανόλευκοι η;; “` 
παραδόθηκαν άνευ όρων στον Ατρόμητο (Σκόρερ ο Λε Ταλέκ στο 24ί) )
' Ατυχο8 ο Μηαρτολίνι, χάνει 7 Ο ` “ ' «
το ματ8 με Ολυμπιακό
' Χουάντερσον: Επειγόντω5 ΑΠοΣΤο^.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ανασύνταξη Σελ12-15,48 Μ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 1 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2015 Η ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0983 Τ|ΜΗ: 1,30 €
--Μ Η Μ Για Δωρεάν Αγγελίεε καλέστε το - - Βρίσκε|8 αυτό Που θε5
Με τη ΜετηοεΡοητ 8 Μ _¦ 2310 και σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
_. 7 7 γ |
. [ΩΣ ΜακΜγ Με
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ |ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΗ
Γ|Α ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ, ΑΟΛΗΤ||(Ο ΚΕΝΤΡΟ ΝΑ'
ΞΕΝΟΔΟΧΕ|Ο ΣΤΑ 7ΟΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ κΑΡΑΤΑΣ|ΟΥ
' Τ| ΑΚΡ|ΒΩΣ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΜΕ Τ|Σ ΔΗΛΩΣΕ|Σ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΓΩ ΔΕΝ ΛΕΡΩΝΩ
ΤΑ ΧΕΡ|Α ΜΟΥ...
Ο |ΕΑΝ Γ|Α ΤΗ «ΕΡΩΜ|Α» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Ο ,_|#ωΌ - Ή ω' _ Η «Ε|ΜΑ| ΠΑΟΚ, ΔΕΝ ΟΑ |'|ΛΗΣ|ΑΣΩ
_| χ Ν Μ ~ ΠΟΤΕ Δ|Α|ΤΗΤΗ Ο ΟΑ ΡΩΤΟΥΣΑ
η “ 8 Ϊ χ ' ` ζ. ΤΟΝ ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗ ΑΝ...
Α ' ~ ` ἔ ΑΝΤΑΓΩΝ|ΖΕΤΑ| ΤΟΝ ΜΑΡ|ΝΑ|(Η»
` ί Ο ' - η ' Γ|ΑΤ| ΔΕΝ <<|'|ΡΟΧΩΡΗΣΕ» ΤΗ ΟΕΡΜΗ
Τ| Ε||'|Ε Γ|Α ΤΗΝ Α|'|ΟΤΥΧ|Α ΤΟΥ ΑΡΝΕΣΕΝ
Α|'|ΟΦΑΣ|ΖΕ| ΑΝ ΟΑ ΔΕ|
ΤΟ ΜΑΤΣ Α|'|Ο ΤΗ ΟΥΡΑ 4
Μ@Μ@Θ ι
ΟΕΜΛ ΜΜΠΜ
Π «εογτΑΝ» 18.500 ειεπι-ιΡιΑ ρ
Π ΧΑΡιΣι-ιε Μπι ΑΝΤοΝιΣ .ΑΠ |Σ'|'ΕΥΤο !,
Π ΚΛΑΟΥΣ - ΡοΝτΡΓικεε πο" ιιΑι·κο 'ΑΜΑ "Η" ΤγΜΑ___
Π εκι·ιΡοεηηοε κΑπε¦ ο ιιΑοκ :ιιτι-ιεε ΜΕΕΤΕΣἑΜ ·ΠΡῇΤ°ΐΜ|ΜΜ
3.οοο.οοο Απο ιΝτεΡ Σελ3-1ο,47,48 1 α - έ  Ψ|· ί' 
ΧΑ'|'ΣΕΡ ΣΤΗ «Μ»= "^Οκ·Φ0'Ν'ΚΑΣ Σ 0-3
..ΜηοΡογΜε ` Ρ; :Ξ
ΨΗΛΑ»
@Κι 4
Σελ4ο,41 ἡ. κ - η Με ΟΛΥΜ|'||ΑΚΟ
Στο οΜΝΜ σοι·
τον κγιιεΜογ, ιιογ
οΑ Παει επι ΓΛΥΦΑΔΑ!
Α|'|ΟΚΑΛΥΨΕ|Σ ΣΤΗ «Δ|ΚΗ»: Ο' ΝΕΟ' Δ|ΑΛΟΓΟ| ΤΟΥ «ΚΟΡ|ΟΡΟ|.|5» ΚΑ| ΤΑ ΑΟΛ|Α |'|ΑΖΑΡ|Α Γ|Α ΤΟΝ ΟΡ|ΣΜΟ ΤΩΝ Δ|Α|ΤΗΤΩΝ
«Είμαστε άλλη ομάδα
με Βασιλειάδη, Σοφοκλή»