Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 'Ο ΙΔΑΝΙΚΟ Μ ΠΑ Μ "ΙΜΟ 
· Τι ακούγεται μέσα από τον ΠΑΟ για το μέῆῆον του Στραματοόνι Φ
ΤΡΕΛΑ ΣΤΟ ΜεΞ·κο ΠΑ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΝΟ Φ
ΑΝΕ|'||Σ|·|ΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑ"
Ο ρόῆοε του ΣέρΒου στον ΠΑΟΚ
| ' ¦ Αίρ-  Τρεῆαμένοε ο «Τιγρο5»
  ὅ ¦ _~ με τον Ουρουγουανό,
. Ζ μ*  του Γιροτεινε... γα και
Η λ | Ο ·  ύδωρ γιο νο μείνει
Θυμίζει Σαββατοκύριακο, . ο·
μΞοα τα μεγαῆα Πρωῆοματα ' 
“ , . ΟΖ υ .τη . 4
Δ /ν ~ Ο ' ”ι ί _
ι   .έ 
· Φουῆ αγωνιστική Π . _`
σε ΟΛΕΣ τι8 καταγορίεε Ο __ ἑἐ:ἔ=Ξἔ
απο Αγγῆἰα8 ._ τι · Ο
· Δραοα και στον
ισπανική Πριμέρα
 ' 'ταῆἱα5. ευκαιρία ,ω
 ἶ για ταμείο σε Α' 2“ ό
και Β' Γερμανίαε .Ξ
Ω μ 4