Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
° "|ΜΜ|"κ 'Μ "ως «ΣΚΛΗΡΟ ΡΟΚ» Από ΤΟΝ ΜΑΚ"
τηΜιιιιιτιιιιτιιιιτιιιιιιιτ Μ
ΓρἀφειοΤΛΣ0ΣΤΣΛΤ^ΛΗΣ Σελ-2 | 7 '  
 'ιιιωταΜιιτισιιΜ "ΜΜΜ 'ΒΜ|ωΜ»
Δι ~ σε
μέ Υ ._ _ “ Σοκ στην ΑΕΚ
ἩΑἩ“0!ἑ _ 7 ϋ|_αηό τα διαιτητικό
Τριτη 1 Μορτιου 2018 / Φυλλο 1119 (2319) / €1.3Ο Ἡ
 «εγκληματα»
ε τ,` Φ “η στην θεσσαλονικη
 τ η· "ΠΜ" "ΜΠΩΛ" Η" ΕΜΒ“||Μ| “ .τηλεφωνου
τ!  7  στην στΜη8
 ζἑ Ϊ"[ Η!" ΠΠ"... ΚΑΠΝΟ" ΜΜΜ! 
Ι , ` Οργη για τον Αμερικανό του 'Αρη, Που αηρόκλητα ανεβασε διοργανώτριε5
εηαιοχυντο σχόλιο για τον Βυζαντινό Δικεφαλο Αετό τη5 <έΕνωοη5»,
αντι να σιωηησει μετα την νίκη-ληστεία τη8 ομόδαε του
στο «Νικοε Γκόλη5» ο Θα ασχοληθει μαζι του η αθλητικη δικαιοσυνη;
Αρχε5
ιΔ η · ¦ὺ
 Γιατι ηΑΕΚ ηταν η δικαιη νικητρια@Μ
“τ εηιτυχια τη5 ειχε ηοδοσφαιρικη
εηιλογε5 του στην ενδεκαδα. κέρδισε
. ότι . Ξ ' . .
στν ηαγκο, ηἔι στο τελαε[τοἱυωενικη
Ζ <<ΦθηνỦτα|λαθη τωνΞηαι'ἐὡν ό '
.  ' _ἑ_ 
110 “ΕΕΧόμΜΪε»“ἄ08τἔειῇ“τλἑσν:ουσια Ή
 ἐ με ϊΕ¦Μἑ[ΑἔΣ<Ν'ΚΕΣ τηε ΑΕΚαρα8ηαη!εναντι
έ σεόλῦσυ5 τσ!υ5 μεγαλσυ3 αντιηαὰου8' τ ι
 η; Με>την'ηρωταθληματικη ησρεια (ιδια συγκομιδη
` 'Ψ 'ἐ Ξ ”μ, ¦ὶΔηι. , εδω
τ βἔ9μῳΗνΔ με ΟΣΦΠ)'στον δευτερο γυρο, δειἔει 
"^¦ Ή ι·¦7:ῦ ι. : ἔκ
ηω8`υηηρχαν οι δυνατοτητε5, με.τηπσωστηηβ
· ` . ο; Η· Α!" . ; - “Ά
καθοδηγηση καιδιαχειριση¦ ναιηταν αησ φετοε'
7 Ψ, τηλ.. τ Ἡ Ι Ϊ · ' Ϊ τη
: δυνατ>ατστην μαχη τσιΞἔιτλου  ¦
τ "εξω
9ο Βόρνκας
έ των ακινητων!
 κἀιῖτιιΝ ηΕ_Μητιι ΒΑΖΕι ι3ιιι:_Ει›Ξε·ἑζι  ' . . . ¦
 τιΛ των ΚΛΤΛΚΤΗΣΗ κΑι τον κγηΕΛΛογ Ο ΒενεζοΡελΜἶ γραψε' "ΤΡΟΜΟ
η .ο Ἡ - ; ί ἔ- φη ' α γκολ Που εχει ηετυχει στα ντερμηι
Η . ¦
τ 1 9 'Αηοθεωση και στην ηατριδα του
Ι Ι Ι · Ι
 ΕνιειιιιΜιιιιι ΜΜΜ Μιτου
Ι ΠΠ||8Μο«ΜΜ» ° ΜΝΗΜΗ(
Μεχρι τρειε εβδομαδεε μησρεἰ να μεινει έεω
"ψ * τη' . ς . Ϊ* 7
# Ειναι ηδη το φαβορι μα τα ρ|αν σῆερ