Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΗΜΑΤΑ"
σε ι  ΜΜΕ
›  Η ΜΕΤΑ
 γ · Ι .'87  Π ΜιτΑ«ωΡτπΣε
Η ωοΝΠ1ΕηΑΜΜΑπΠΕ  -- “ Λ Ρ
ΤΗΝ ΚΥΡ'ΑΚΗ ΣΤΗ ΠΑΚΑ ΝΑ ΖΗΣ0ΥΜΕ ··  “`
ΜΑ ΜΝΚ
ΠΑΝΑ8ΗΝΑ|ΚΗ
ΠΜ ΜΝ:
κγπεΑΛογ
Με ΑΝΤιπΑΛο
τοκ Μο
κεΡΑπιΜογ
>'  .· ἶ|_  το ΠΑ|ΡΚΕ| ΠΑΚ" Τ0Υ Ο Τ|ΑΚΚΚΣ ΑΜΦ0ΥΖ0Σ ΚΑΤ ΑΜΚΕ' ΤΑ ΚΑΡΤ|Α
ΝΕ Τ8 Π0ΝΤΠΥΣ
ΓΡΑΦΗ Τ|Α 0ΣΑ ΕΜΣ
ΣΤ0 ΟΑΚΑ ΚΑ| 'ΤΣΑ ΒΑ... ΝΥΝ 0' ΜΑΜ'
ΤΟΥ ΣΤΑ... ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 Ρ  @ΠΡΑ ΒΤΜγΡω ΦΤΑΝ0ΝΤΑΣ
ΣΜΜΜ Δ|ΑἑΕΡιπΜ0Υ (οι-ΜΝ
ΤΟΥ ΠΑ Το ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ “
Τ ^ _ Τ|Α ΚΥ"ΕΜΠ
. Ϊ _< ῦ Π"·ν·'·ν·ἱκ6ς
Με" με την
> γ ΚΨΜ στον ΜΜΜ
ΜΜΜ πο βόλεϊ
'ωρών Μ Το γίνει στο
γήπεδο ως Γλυφάδας ω
ΜΑΜ· 28-27 Μαρτίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα