Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
1141- 01/03/16
ο Δ' Φ '
.¦π"ίήιθθ°" 
στις 8 Μαρτίου 
ΤΗΣ ΜΕΣΛΡΛΣ  _  € 
^ὑρ|ο ΤεΤὁρΤη Τρίτη 1 Μαρτίου 2018 Δρ. Φύλλου 1141 1.00 έ
ηοιμαδοαίο ' Ώ ι " Ι Ι "
Ε·Ε·Σ·Μαιι  κ Δπεδνναμωμενσ το ΔΤ. Μπραν
Στη Βουλή το θέμα της ελλιπής αστυνόμευσης
ι στη Μεσαρά
Σελ.3
Ο σχεδιασμός "παρέσυρε" και το Δήμο Φαιστοά, που αποτέλεσε παράδειγμα καλής πρακτικής και διακρίθηκε στη Δια Βίου Μάθηση
Τίτλοι τέλους
στο Κ.Δ.Β.Μ.
Τ ο θέατρο του παραλόγου... Συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο
ο Ε0Σ Μοιρών
τίμησε το
απερχόμενο
όλη του
Δωρεαν διανομή
τροφιμων στις
Μοίρες για τους
δικαιούχους
του ΤΕΒΑ ω. 6
Σελ. 8-9
Γνωριμία με
τους συγγραφείς
του τόπου μας
Τριήμερη εκδήλωση τον Ιοιίνιο ξ " 
από το Κεντρο Κρητικής Λογοτεχνίας “τ 
σε Βὡρους, Μοίρες και Ζορό
.... ..
ο·  ο
..1 - Φ
| '| Ι "
Νικήτα οι... Τσιμπο ί
ί8 ομαδε8 και 342 συμμετοχέ8
στο 40 Κυνήγι "θησαΔΡΩν"
Τήν Κυριακή το Ζαριονο Καρναβαλι
και το Παιδικό Κυνήγι σιτε Μοίρε8
Προετοιμασίε8 σε Τυμπάκι και Πόμπια
ΣΔ. 15, 16-17
Μ. 4-5
_  Από το δάνειο το δεδουλευμένα
 +  των εργαζομένων στους Ποιδικσιίς
~ Σταθμούς του Δήμου Γόρτυνας
 ο Συναντηση Δημάρχου Γόρτυνας
ι 3 προέδρου Ε.Κ.ί-ί. και εργαζομένων
Σω. 3