Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Έσχατη λύση ο στρατός
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ι ΜΑΡΤ|ΟΥ έέ / | πέη έ γ γ η η η
20% τ / κι κι! κι  η ΗΝ'Ξι!Μ:'·!!:ιιω
η `  ” ί! Χε ' ' Ι! τι Ρόμπι
418,4 γκΠΣιιιιει; ~
ΠΝ: ιι η! γ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ή [  ή
(ισως.) :Με Χ ;
Μιλ! ι!! Ψ).
ι !:ίλι!|` · “
έ ἀ`κέ/
_ η 7 η τη γ ι τς  Αν ΜΡ!!Μί!!!!ιιΡι!!ιιηι γ
τιινιι-ι ι ΕΥΡΩ η “τη !!!“!!! γ “ ΜΜΜ σ ο
μ Δ γ ΔΑ Δ τήν 7 έ Μέ Δ ιππιπιη
. τ - ' ' τ τ τ έ “ - Με άρθρο φωτιά ο εππιμος
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ καλεί τους
- ,7 πολιτικούς να αρθούν στο ύψος
 των περιστάσεων
ϊ ΥΣ Ν · ι” ΜΒΜ για Τον Τόπο το εκρηκτι
κό μείγμα από εξαθλιωμενους
Έλληνες πολίτες, μετανάστες
8 == και εγκλωβισμένους πρόσφυγες
ι 1, , 3 _
Ας τον ακούσουν - όσοι μπο
! Ρ ρσύν ακόμη να ακούνε - πριν
“ η είναι πολύ αργά για όλους μας!
ΣΕΛ|ΔΑ 3
ΜΑνάκληση αδειών
στρατευσίμων
Μ Τι προβλέπει το
Σύνταγμα για κατάσταση έκτακτης
ανάγκης
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-7!
Συριζαίος υπουργός: Οι (λαθρο) μετανάστες θα "λύσουν" το δημογραφικό!!!