Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: SOS από την κρουαζιέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.αειίτεΠιΡοτ11α€τ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕΚ
Μουνί" εωιω Ροή" Ηε||ηε Λ.Ε.
τα.: +30 210 6728890
ειπε": |ηίο@ρονια-ηε||εεει·
Μ.ροήσ-ήε|ίεεετ
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.008
Τζορτζ 0ομπορν
Βρετανός υπουργός οικονομικών
ΚΥΡ|ΑΡΧ|Λ
ΤΩΝ “ΕΞΥ|'|ΝΩΝ»
Κ|Ν|·|'|'ΩΝ
Μ Χίλαρι Κλίντον
υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών
«Ψαλίδι» 10% σας εκτιμήσεις για αφίξεις εΠιβατών σε ελλανικούς Προο ρισμούς - Εξαίρεσα το λιμάνι του Πειραιά
808 από ταν κρουαζιέρα
Οι εταιρείες μειώνουν ταν έκθεσή τους στο Αιγαίο λόγω των εξελίξεων στο Προσφυγικό
σήμερα στη Ν
Με το σταγονόμετρο
η χρηματοδότηση μμε
Χρηματοδότηση αναζητούν, και δεν βρίσκουν
εύκολα, οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
έχοντας ως στόχο κυρίως την κάλυψη τρεχουσών
αναγκών σε αποθέματα και κεφαλαιο κίνησης και
δευτερευόντως την αναχρηματοδότηση παλαιών
χρεών ή την αποπληρωμή τους. >3
Τουρισμός: Στο 25%
του στόχου οι επενδύσεις
«Κρατα» στις νέες τουριστικές επενδύσεις στη χώρα
μας κανουν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές, οι οποίοι
προβληματΖονται για την εικόνα που εκπέμπει η
Ελλάδα, με αποτέλεσμα το «όχημα» της ανάπτυξης,
οι επενδυσεις των 3 δισ. ευρώ ετησίως στον
τουρισμό, να σπεύδει... βραδέως, κινούμενο με
ταχύτητα που δεν ξεπερνα το 25% του στόχου. >ί ί
Νιγηρία: «Βλέπει» ανόκαμψή
των τιμών πετρελαίου
Την αισιοδοδα του για συμφωνία μεταξύ των
χωρών-μωών του ΟΠΕΚ για το πάγωμα της
παραγωγής εξέφρασε ο υπουργός Πετρελαίου της
Νιγηρίας, αναμένοντας ανακαμψη των τιμών του
αργού κοντα στα 50 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη
του έτους, εφόσον το καρτΘ αναλάβει δραση για τη
στήριξη της αγορας. >2ί
ΕΧΕωΤ|νΕ: Χρήσιμο εργαλείο
αναπτυξης το «360° ποσοστο»
θετικός καταλύτης στην αναπτυξη των
εργαζομένων αναδεικνύεται το σύστημα 360° τέωΜις, χαρη στη δυνατότητα που δίνει σε όλους τους
εργαζομένους ενός οργανισμού να εκφρασουν τη
γνώμη τους για τους συναδΩφους τους σε όηοια
βαθμίδα της ιεραρχίας και αν βρίσκονται. >16
ΕΡΡ||ί0Σ 'ΝΗΣΟΣ
£Ε0 της ΑΧΑ Ασφαλιστική
Σημαντικός ο ρόλος
της ασφαλιστικής
αγορας
στην προσέλκυση
επενδύσεων >9
Σήμα κινδύνου εκΠέμΠσυν οι φορείς τας κρουαζιέρας, αφού οι ραγδαίες εξελίξεις στα Χώρα μας
αλλά και οταν ευρύτερα ΠεριοΧή έΧουν άμεσα εΠίΠτωσα οταν κίνΠσα των εΠιβατών κρουαζιέρας
στους ελλανικούς Προορισμούς. Οι τελευταίες εκτιμήσεις τας Ενωσας ΕφσΠλιστών ΚρουαζιερόΠλοιων και Φορέων Ναυτιλίας δείΧνουν ότι σε σΧέσα με
Πέρυσι α κίνασα θα είναι κατά 300.000 αΠοβιβάσεις μικρότερα, αλλά και 500.000 κάτω σε σΧέσα
με ταν ΠροαγούμενΠ εκτίμασα για το 2016, Που είΧε γίνει στις αρΧές Φεβρουαρίου, μείωσα Που αντιστοιΧεί ΠερίΠου στο 10% των εκτιμήσεων για τα
φετινή κίνασα. Η Πιο σαμαντική αΠώλεια είναι αυτή τας ΑΙΒΑ Που αΠσφάστσε να αΠοσύ ρει το Πλοίο
τας και να ακυρώσει Περισσότερες αΠό 50 Προσεγγίσεις σε ελλανικά λιμάνια. ΕξαίρεσΠ αΠοτελεί
το λιμάνι του Πειραιά, Που φαίνεται ότι κερδίζει Πόντους. Η κορύφωσΠ τας έντασας με το Προσφυγικό, αλλά και οι Πολεμικές συγκρούσεις, καθώς και
οι τρομοκρατικές εΠιθέσεις στις γειτονικές Χώρες
αλλάζουν ρότα στα κρουαζιε ρόΠλσια, τα οΠοία μετά ταν Τουρκία φαίνεται ότι εΠανασΧεδιάζσυν το
Πρόγραμμά τους και οταν Ελλάδα. >13
Ελληνικό σχέδιο έκτακτης αναγκης στην Ε.Ε.
Εν μέσω διασταυρούμενων πυρών για τους χειρισμούς της στο ηροσφυγικό, με τη χώρα να έχει μετατραπεί σε έναν
απέραντο καταυλισμό ηροσφύγων-μεταναστών, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι «έχει υποβληθεί από την Ελλάδα
στην Ε.Ε. σχέδιο έκτακτης αναγκης». >25
θεσμοί
Ε|'||ΝΕΝ0ΥΝ
ΣΕ ΝΕ|ΩΣΕ|Σ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
αφορα]
Οι κρυφές
Παγίδες
των τεκμαρίων
ΑντιμέτωΠοι με τις εΠικίνδυνες Παγίδες υΠερφορολόγασας Που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια τας εφορίας θα βρεθούν και φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι. Με βάστι Ποια Ποσό και με
Ποια μέθοδο θα Προσδιοριστσύν τα τεκμαρτά φορολογατέα εισοδήματα των φυσικών ΠροσώΠων
στις φετινές φορολογικές δαλώσεις, Ποιες είναι οι
εξαιρέσεις και οι αΠαλλαγές. Αναλυτικσί Πίνακες
με τα τεκμήρια Που θα ισχύσουν και φέτος για κατοικίες, αυτοκίνατα, σκάφΠ αναψυΧής κ.ά. >6-'7
[διαπραγμάτευση] Αγώνας δρόμου και υΠοΧω ρήσεις εκατέρωθεν
Πιέσεις για εΠιτάΧυνσα
τας αξιολόγασας Η
[Ετερσττ-$|εητε|]
Το σΧέδιο
ανάπτυξας
των 14
αεροδρομίων
020: Δεν αρκεί μόνο π νομισματική πολιτική
Ο στραΠ1γιΚός σΧεδιασμός ως
κοινσΠραξίας ΡΓ8Ρ0ΓἘ·81€Π[θ1,
α οΠοία αναλαμβάνει αΠό τον
Οκτώβριο τα 14 Περιφερειακά
αεροδρόμια για 40 Χρόνια, βρέθακε στο εΠίκεντρο ευρείας σύσκεψας Που ΠραγματοΠοιήθΠκε ταν ΠέμΠτα με τα συμμετοΧή του Στέφαν Σσύλτε και του
Δαμ. ΚσΠελούζου .>10
Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραηεῇτες από τις
χώρες-μέλη του 620 αποφασισαν να ακολουθήσουν την οδό των
μεταρρυθμίσεων για να τονώσουν την παγκόσμια οικονομία, διαπιστώνοντας ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν είναι
επαρκής. >2ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα