Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
8 .να ώ' · > Δ:  Η:
1' Ά Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 20ΊΒ/Φυλλο "93 (381)/€ Ί.30
.ὰ » ΕβδομαδιαίααθλοτΜὴ εφημερίδα Ξ 
_ἔἑΥΜΒΔ87Β'_"
....έέ'έοέ7έ ψ ':'8·“ ο τ. _ ο
Δ7ῳ__ ___-›._,“_“__“, η. ο :Ξ -“ 
 ;ἑ|·|ῇ «Ενωσο›ταφησο Πιαω
“  τσ;·κακο_Πρω,το μεροε,_ _
η ~ ·. :τ .Δα '7
 _ ,με τα Πολλα_αροσωΠ·κα λαθη
ο' : ΕΞ· 3' 2 :ρδ “ΜΙ ί' Ι ν
Ἀκα· στο δέυτορουεβαλε... τοξο:
τ: " ,Στο  @ό ΠΑΟ.  ..
;αλ·λα κατεστοῇ2 στΠν;€|6ικἡ: 
|_ Δ . ρ
 '_ινιτλ|ΣτΛΝ|Δυτ:  έ 7  «ΜΜΜΜΠ»Ἡὐ"ΜΒ ΠΝ   
 ο ο «Βασιλισσσ» στο «ΜΒωνΜΒ|02€“ ζ^=ἑ '
λ' τ η
Κλοπή απο την αρχή μέχρτ το τὲλσε, με εξόντωση ο  Ύ
ΣυγχορΜΠρη Μο ^λ0φ00ζο 'Ἡ του Μαυροκεφαλιὁακα· τελικο χτυΠρμα στην @ευΏα φαση το 
Τρίο μεγάλο νἘἑρμΠ| στο Μωαβ ατμόσφωρα ΜΜΜ'   του μας· Πολυ καλυτερη ο ΔΕΚ αττο τον ΑραΞΜ χῳΔρ·5 τον ·· =
γ¦ορτῇ5κ·ὁῇχῶρ¦5ωωΜεε¦_“ ρουθοον¦   καλυτερο ῖΠ$ Παικτττ, μονο ετσι μττορουσε να χασω (7775)