Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε· Στο ΛΑ0 ΤΟΥ
ΠΙ Μ ῶ/ΑἔΞΠΜΗ
Ι γ·ω-ι··ιιΜι   ΜΜΜ· ΜΒΗΙ@ΜΞ!Μ
 ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΦΡ·κΑΡΕ· 
ΑΘΗΝΑΙ Δ
ς ή - ·4 'ἐξ-Έ η
' Ο Ξ Λ Α"
Η ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΜ|Α|ΚΤΑΚ ΣΕ...ΚΑΚ|| ΜΕΡΑ Ο ΤΕΚΚ|Κ0Σ ΚΑΠΕ ΚΑΚ|ΣΤΗ Ο' "Α'ΚΤΕΣ ΜΥ Ε
 “ _`ῦἶ“ῦ ΑΑΑΦ0ΥΖΒΥ -“ “Ϊ _“_- ^ “_“““_“ ““““' “””“ Ϊ
έ  ΒένΜΗΜΜΜΤΠΜ
 Ϊ Μ  θα ΠΑ ΣΚΟΥΠ|Α|Α ΠΑ ΦΕΤΟΣ Η ῦ|ΚΠΚ0Μ|ΚΚ Α'ΜΠΡΡΑΓ|Α έ  Α : ΤΟΥ ΤΕΚΑΡΚ Α
ξ··#ῷ“· Α'  Η?
›__φ-·>_ »Α ·
ΚΑΙ ΗΜΜΥ" . Α""""^ἩΜΕΜ
67* "'ΚΕ'.ΑΕΚ"ΑΕ|ΑΑΜ
Μ “ ΔΕΝ οΛ ΜΛΕΤΡΕΜΝΕΤΕ Εεεε
ο - η - Α -  - ΑΕΠ ΜΒΜ "Ε¦Μ“___ Μο ΠΑ ΜΜΜ Μ ο   “  ή τρωει ΠΑΠΑΣ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ ΜΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΜΕ' ΜΤΒ ΜΜΜ'
“¦.__“νὴ “ γ -._ὴ___
Ξ π. κ ΝΣΤΑΝτ·ΝιΔΗΣ 
.._ὴ..`.. Α
Η ΕΜ" Τα Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ Απο Μ ΜΜΜ ω Η επιογΜΑΜημπργΜχεΜ ΜΑ ωμ0ΝΑΔ|κ“...
¦ μ Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα