Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τ- _ 03ο. το;·£.οτοοπο.
`Τ>Τἑ  ΔΕΚ Ποπ :Με
Νο:.:οοο7“ ἑΤοΤτηοΤο
ΠικροΣ ΚΑΦΕΣ
ΣΤΗΝ ηΑΑτΕιΑ
' Ο Λεβσ6ε·ακοε 2-0
τον Παν·ὡν·ο στη Ν. Σμύρνη
' «Είμαστε κοντα» είπε
ο ουζοανἱ6ηε για την ανανέωση
' Ανατροπή και 4-2 ο ΠΑΣ
στην Κομοτηνη τον Πανθρακικό
εΝε..κ Ω έ
ΟΕΜ κοηγ
Η ομαδα τη5 Βέροια5 κατέκτησε
το 6ο τησ κύπελλο καντμηολ.
νικώντα8 τον Δούκα με 2 Ι -Ι 9
Ον __ _¦.›¦·ω·,“Δ¦.> _ .Ι ,
 θα; 'Κ ΑΒ ο “. τ
κ   υ ν
- ΣεΛ'ΔεΣ
ΨΨΜ5ΕΝΤΗΑΘΟΑΕ.6Ρ
6 Ν ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ
Σεὅ'ἔ" ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ,
ΑΜΑ ΝΕ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΝ
ΕΚΑΝΕ ΤΟ 3 ΕΤΑ 3 ΣΤΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ΚΑΤ ΣΤΑΔ|ΑΚΑ ΞΑΝΑΟΡ'ΣΚΕ|...
' Η ΜΜΜ το; Πω ετ με τη: εἑοοὁο Τζεοοωο ΧΑΜΑΜ
κα ΠΜ οΜοω οκΠοΟτΟΞ σε 4412 εκοΤ·.Τε το τοτε
' Μοοοοε ο ΒἈοτοἑοοοε ' ΠΟΛΗ Ποοωῳ ¦ο πώ ζω
οοΤζο¦το5 οοωοο κοι οίΤ νο”χοῶ“οοβολτ/τος κολο
τ Ύ > ·Ν *ω,..γ
' ΠτηοὁοκΤ ΑΑοοοοτοῦ_ΜεΜοσοΜη στο ΩῖΟδοΤΠοΤΟ
καὶ ου, κοοοτοο<ο τοο Πρωτοο σε ΔΕΚ κο» ὁ›οΤτΠτε5
' Κοτοοὁο Στοοοοτὅονι οτοο5 οοΤκτε8 τοο
κοκ-“τ ω τ
νΤοτηνοοτοχΤοτοο5
η Μ Η. Ο.
_, Τ.Ο 24 67
Αϊ 2.κτκ 24 49 3
3.Μ“ 42 τ
τη" 24 ο· ο
4 5.Μ 24 το ο
. · `.7· Α7· .
·  ὁ#· '  Ώ
θα ΤΕ! :: 1
99 ΣΤΕΡκ<ΕΔΕ ΕΒΕ ῖ30  
ἶ`:" “η  #”
Τα· Ε
' Δω γκολ οηο τον 'Μονο (φωνα ηοο γνωοΤαε την οηοΘεωση . .
'Το τρίτο ο Ποἱ1λΤὁο ' Μαι τωρα ο ημιτεΜο5»>το Μάθημα ηη' οΑοο: Μ ΜΜΜ