Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦΥΑ. 11.682
ΛΕΩΦΟΡΕ|Α οΑΣο
Η δημοΤική
αστυνομία... αύξησε
Την ΤαχύΤηΤά Τους
Ρ' .›
ΒελΤιωμένη είναι Τους ΤελευΤαίους μήνες η ΤαχύΤηΤα
Των ασΤικὡν λεωφορείων Του ΟΑΣΘ. γεγονός Που
αΠοδίδεΤαι σΤους ενΤαΤικούς ελέγχουςΤης δημοΤικής
ασΤυνο μίας για Την Παράνομη σΤάθμευση και σΤά
ΠρόσΤιμα Που εΠιβάλλει. ΣΕΛ. 32. 33
Το ΠοΤΑΜι
Πανηγυρική
εΠανεκλογή
Του ΣΤαύρου
Θεοδωράκη
ΑΓΡΟΤΕΣ
Ξε-μΠλοκάρουν
Τη χώρα
Αδειάζουν οι δρόμοι σε όλη Την Ελλάδα αΠό Τα ΤρακΤέρ Των αγροΤών. Που αΠοχώρησαν αΠό Τα μΠλόκα
Των Πολυήμερων κινηΤοΠοιήσεὡν Τους. ΣΕΛ. 9
ΔιιινιοΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ|Κ|-|Σ
Σχεδιάζει Την εΠιβολή
Τέλους διανυκΤέρευσης
ΣΕΑ. 35
ΕΝΑΑΑΑί(Τ|ΚΑ ΠΕΡ||'|ΤΕΡΑ
ΠρωΤόΤυ Πες
επιχειρήσεις
εν μέσω κρίσης
Την οικονομική λύση σΤά υψηλά ενοίκια Των καΤασΤημάΤων Του κένΤρου βρήκαν εΠιχειρημαΤίες Που
άνοιξαν Το δικό Τους ΠερίΠΤερο. ΠουλὡνΤάς αΠό
κινηΤά Τηλέφωνα μέχρι κοσμήμαΤα και εικόνες
αγίων. ΣΕΛ.34
 έ .ΑΤΕ Ϊἔ;ί3:ίιἐῖΤΙέ έ ίἑ : Μ
εμ έ Με Ξ ι;; ι ι
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 οΕΒΡονΑΡιογ 2016
και οΤο ίΠτεΤΠετ Μ.ΜεκΕ|Τε=.αΤ
Χ|Α|ΑΔΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΑΩΒ|ΣΜΕΝΟ| ΣΤΗΝ Ε|ΔΟΜΕΝ|-|
Προσφυγικό
ώρα μηδέν
Φωτιές ρατσιστικού μίσους στα Γιαννιτσά
Π ΣΤην Πιο κρίσιμη καμΠή Του μΠαίνει Το Προσφυγικό ζήΤημα μία εβδομάδα Πριν αΠό Την
κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Η καΤάσΤαση σΤην
Ειδομένη. όΠου για ΠερισσόΤερες αΠό 8 ημέρες
βρίσκονΤαι εγκλωβισμένοι 7.000 άνθρωΠοι.
μοιάζει με ωρολόγιακή βόμβα. ενω η ΠΓΔΜ
ανοίγει Τα σύνορα με Το σΤαγονόμεΤρο.
ΜΗΚΗ! ν.. “
Που ΠροορίζονΤαν για Τη φιλοξενία Προσφύγων.
ΠΤο ένα μετά Το άλλο μΠαίνουν σε λειΤουργία
Τα νέα κένΤρα Που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
όΤι θα λειΤουργήσουν για Την Προσωρινή ανΤιμεΤὡΠιση Του Προσφυγικού. Χθες Πρόσφυγες οδηγήθηκαν σε Παλιές σΤραΤιωΤικές εγ
. 3 Η ὴῖ ή Ε] 70.000 Πρόσφυγες και μεΤανάσΤες θα εγ- καΤασΤάσεις έξω αΠό Το Χέρσο Κιλκίς. ενώ
Μ. Π Η κλωβισΤούν σ' έναν μήνα οΤη χώρα μας. εκΤιμά αργά Το βράδυ έφΤάσαν Τα ΠρώΤά λεωφορεία
Η 1; .;. ο Γ. Μουζάλας. με Πρόσφυγες σε καΤαυλισμό Που σΤήθηκε
Ε] Σοκ αΠό Τη διΠλή εμΠρησΤική εΠίθεση σΤά σΤη Νέα Καβάλα Κιλκίς. ΑναμένεΤαι η λειΓιαννιΤσά όΠου άγνωσΤοι με μεθόδους Κου Τουργία Των ανΤίσΤοιχων σΤο ΚενΤρικό και
Κλουξ Κλαν έβαλαν φωΤιά σε δύο οΤραΤόΠεδα σΤο ΔροσάΤο Κιλκίς. ΣΕΛ. 3. 8-11
Ζ Ε Γ ΤΤ :ι ι θα Ε Ε. Ϊ Ε.¦ἶτ“λἶ“: ι στ .ΗΕ ΕΔ (Εκ`ἶ.Τ:Τἶ“: ι Ρ τ; , ;
ΤΤ γγ πλη.. ιι; ιι Πι ή. ή] _ Ϊ'.  ι- ο ή. ιι Η αν 
8ΡοΒΤ8 ΠΑΟΚ
. ΜΠηκε Πλει οφ.
«ΠελαΤισσα»
Του Άρη
η ΑΕΚ
Οι κίΤρινοι κέρδισαν με
77-76 Το μαΤς-θρίλερ σΤο
«Μακ @Με Ηε||» και έγιναν
φαβορί για Την καΤάκΤηση
Της ΤρίΤης θέσης σΤην
κανονική Περίοδο.
ΣΕΑ. 28-29
ΑΡΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ +11 ΣΕΛ. 25
Τώρα ο ολυμΠιακός
Με Το 2-0 εΠί Του ΑσΤέρα ο Δικέφαλος ιιιςαΠάρωσε» μία
θέση σΤην ΠρὡΤη ΠενΤάδα και κέρδισε ηρεμία και ψυχολογία ενόψει Του νΤέρμΠι σΤο κύΠελλο.
ΣΕΑ. 12-13
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΠιΠλέον κίνηΤρο
ή. Ι _ οΤο ΠεριοΤέρι
Τα αΠοΤελέσμαΤα Της αγωνισΤικής βάζουν για Τα καλά
σΤο κόλΠο Των Πλέι οφ Τους κυανόλευκους. αρκεί να νικήσουν σήμερα σΤην έδρα Του ΑΤρόμηΤου.
ΣΕΑ. 16