Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: AIDS σε νοσοκομεία και ψαλμοί μίσους σε τζαμιά!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΟΒΟΥΝ'|'Λ| Ε|'||θΕΣ|·|
 _ ΜΕ πγΡΗΝ|κΑ Σ'|'|·|Ν
29ΦΕΒΡογ^Ρ'" ΚΩΝΣ'|'ΑΝ'|'|Ν0Υ|'|0Λ|·|¦
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10512) 39ί2 °
Τ|ΜΗ ί ΕΥΡΩ
ίμω ε ε 'η
ήά ί έ . ί ί Λ ζ Ο
__ ο | ζ ¦ η
ί ο Ψ ι η' ὶ “; [Η τ έ' ί - Ἡ Ο ΠουΤ·ν μιλαει για υποκί] Τρ | Ϊ γ ,. η ' _ῇ  ο > νούμενη επανάσταση στη .`
Ω ί ί' ' η Α κ Ξ ` ί " ί __ὶΨ Ρωσία εΤα Τί εκλο έ ! '
' ` ' / μ ς γ ς / ΣΕΛ|ΔΕΣ22,27
Λ ^ ^ ' Ο Ο Ο Ο Ο ^ Ο ' Ο ^ ^
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|Ο ΕΚΑΤΟΝΤΛΔΕΣ
Χ|^'^ΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΔ' ΛΑΘΡΟ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ|κΑ ΣΧΟ^Ε|Α
ΣΕ/ί|ΔΕΣ 4-7 7, ΕΝΘΕΤΟ ΕΝ ΣΤΟΛΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Λ
Μ' ΜΜΟ'
ΝΕΟΥΣ ΣΕ Μ Λ!
Καταγγελία-σοκ για ΠακιοΤανους φορείς του ΑΜΒ (Ε|ΤΖ) στο Γενικό Νοσοκομείο
Αεροπορίας, ενώ στην Αττική "διδάσκεται" η μουσουλμανοποίηση της Ελλαδας!!!