Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 20 "παράθυρα" για σύνταξη στα 58
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΑΜΑ . ¦ μ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ · @Γ
ΑΠ0κΑΕ'ΣΤ|κΟ  'Ξ Ξ σ Ο
2 · "ΠΑΡΑΘΥΡΑ"
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 58
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ;_;:.
Ο ΠΟΝΑΩ Θ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ |'|ΑΑΣΜΑΤ|κΑ ΝΑ ΕκΜΕΤΑΑΑΕΥθΟΥΝ
ΚΑΕ|ΔΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑ|κΕΣ ΚΑ| | | η
ΕΞΟΔΟ ΧΩΡ|Σ 35ΕΤ|Α ΠΟΥ ΑΠΑ|ΤΟΥΝΤΑ| ΓΟΝΕ|Σ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ . - Τ _
ΑΝΑΑγΤ|κΟ| Π|ΝΑκΕΣ κΑ| |'|ΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΑ Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο, ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, |ΚΑ
0 . € |
.--· ·Δ··ι ·“Δ·Λ :ι ι Δ· ~
_ . - ΝΤΕ):
ΝΕΑΣ|'ΗΛΗ ΣΤΟΝ <<Ε.'|ἱ» >
ΒΑΘ/@17
ΧΑΟΣ ΣΕ Ε|ΔΟΜΕΝΗ. ΠΕ|ΡΑ|Α.
 ΠΛΑΤΕ|Α ΒικτΩΡιΑΣ. ΕΛΛΗΝ'κ0
Μ Ο 100.000 πΡ0ΣΦγτΕΣ 
ξ'ὲῖηἔἔξ  ΑΤΗ 0Α ΕΓκΛΩΒ·Στ0γΝ ¦` , _
του Βουτσἀ 8-8 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑὲΞ ““ - Ψ·
ΑκΥΒΕΡΝΗΣ|Α ΕΒΓΑΑΑΝ Ο' ΚΑΝ-'ΕΣ κΑ| ΣΤΗΝ |ΡΛΑΝΔ|Α ἔἔ^'Δ^
' .Οζ
ΝΕ0εκ0ΕΤ0
ΒΡΟΡΤς
! -0- _
Α “ Σ ρΑΤ
. ' η _
Δ! γ  · φ.
Ἡ /.·ἔε υ
Χ .Ο Ο λ
 έ! η
ΜΜΜ Πο κΑΡΑΤΣκΑκΗ Α
ΤΟ 430 ΤΟ |Τ|Ο...
ΕΤ|ΤΟΑΟ Τ|ΡΟΤΑΟΑΤ|ΝΑ
ΤΟΥ ΟΡΤΑΟΤ
«κΑ0ΑΡ|ΣΕ» ΜΕ Τ-Ο ΧΑ' ΤΟΝ ΠΑΟ.
ΟΠΟΣ ΟΑΤΜ|Τ|ΑΚΟ ΚΑ| ΠΑΟΚ
Ο ΜΜΜ
0κ0ρόρε·κ0·
0 ΑΕΚ κερδίζω
τσ ντέρμπι
στο ΟΑΚΑ!
ΕΤ"ΑΣΕ
ΤΡ|Α Τ'ΕΝΑΑΤ|
Τ ἱ 0 ΜΑΣ
 κΛΜΜτΕΡ0“
τ,_  “ΝΟΑΟ|ΤΑΡΕ”
“ Η ΑΜΜΟ ΤΜ
ΕΔΩΣΕ Η" ΣΤ"
ΤΟ Α|Τ|Τ ΚΑΤ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα