Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- Με ΤΗ ΝεΤΝοεΡοΝΤ / _/; Τ: ΕΝθ ΕΤο Ε |ΣἑΉΕ=ο
η ΠΩΣ Η ΑικΑισΣΥΝΗ
' ι ι ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
Γ ΕΥκΑιΡιΑ
_ 4 γ ΤΗΣ κΑοΑΡΣΗΣ
η . “ “ _ γ) ζ ¦ ΓΡΑΦΕΙ ο
Η κΑοΗΜεΡιΝΗ ΑοΑΗΤικΗ εΦΗΜεΡιΔΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤιΜΗ; 1,30 ε “ -· “ γ - · Η ι - ο τ _ κγΡιΑκοΣ οπΝΑῖΔΗΣ
7, γ Δ|·|ΛΩΣΕ|Σ,
έ) Α|'|ΟΨΕ|Σ
"ΛΜΛ ΚΔ' ΔΕ¦|°ΪΕΧ"|
ΠΛ Ανα ΓΚΟΛ Λ"° "ΕΛ"
ΚΔ' ΜΑΚ, Με Ϊ" ΣΥΜσσΑΗ
ΜΛΚ|Δ" Μ' ΚΑΤΣΕ
ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ||'|0Λ|·|Σ
'”ΑεΝ ΑΝΤεΧει ΑκοΝΗ 7 '
Η ΝεΑΝικΗ οΝΑΑΑ ΝΑΣ ΣΤΗΝ πιεΣΗ κ _. Π _ _ ε Ζ;" δω):
'_Νε ΤΗΝ ιΑιΑ οΡΝΗ η Η @τ πω"
~ εκΑι ΤΗΝ ΤεΤΑΡΤΗ η· ¦Τ
Τ _ / .ν ΣΤοΝ
η ΑειΞΑΝε πΑοοΣ η 53 Τ ί ΤΣΑΡπΑΝΑ
κΑι οεΑΗΣΗ,οεΑογΝε κοΝΤΑ ΝΑΣ ὅ Πι ~ 
7·'|'0ΥΣ0|'|ΑΛ0ΥΣΜΑΣ - ι . κ· χ 
α για διπλο στον Ηρακλή ¦ ,χ ¦ Τογξ"· ' ` ΑΠΕ^·ΑΡΗΣ
ΙΧ· ' Ο στόχοε πιε πεντάδαε, τα  Σ `ἔ “ ' '
διλπμματα του Παπαδοπουλου Μ Π Α 
Τ για την ενδεκάδα και οι θέσειε
που «κλείδωσαν» Μ Με: Η Η πιΣΤΗ Τον ογοεΡΣ
Ε|'|ΣΜ - ΒοΡειΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΩΤ0ΡΕ|'|0"ΑΖ, ΔΗΛΩΣΗΣ,
|'|Α|Λ|ΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΣ θΡΑΚ|·|Σ: ΚΥΠΕΛΛ0ΥΧ0Σ
όΜίὅε€ |·| Λ0ΞΑ ΝΕ0Υ Σ|Λ|·|Ρ0ΧΩΡ|0Υ
' |'|είσμα παικτών για επιστροφή
Ε στα τρίποντα
' |'|σισυε δεν υπολογίζει
ο Αναστόπουλσε Σελ 8,9
γ Σ Με
Τ. ο “ "Η_ > _ 'Νίκησετα|ΕΚΞυνπ
μ;  ' 25-20 και παίζει
κ Ι γ. Σ
στον τελικό (14:00)
"¦ γ · Ψ με τον Δούκα.
ί ¦ που απέκλεισε
 Ι Δ ' τον Διομήδπ
ΦΑΪΝΜ 00Ρ ΧΑΝΤΜ|'|0Λ
ΤιΑ ΤΗΝ κσγπΑ
ο ΦιΑιππσΣ ῦ
ΒεΡσιΑΣ.
28 02