Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
:ε ΔιττΛο ταινιι·ι;μο
τοι· "ΑΝΑθΗΝΛ'Κ°
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 θ] '
ΚΥΡ|ΛΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 29% Ο Λ.Φ. "'5897 Κ
“Με νίκη επί τπς Βεροιας οι «ερτιΘρ68ευκοι» κατακτούν
| το 43ο ποωταοΜιμα της πανεν6οΞιις ιστορίας τους
ΔΕΝ ΞΛΝΛ|'|ΝΞ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Λ"0 τομ ΦΛΕΒΑΡΗ ο ΕΦοσον
ο οήυμπιακος δεν “τπν πατήσει· σήμερα. θα γίνει π μοναδική εαήπνική ομαδα που αρραγίζει μασήματικύ τον τίτπο
πριν να Φύγει ο χειμώνας
Η πρώτα σκορερ
η του οΠυμπιακού
1 ΜΜΜ· σε χθεσινό
' στιγμιότυπα. πίσω
τής ή Αβραμίδου
:το Ρέντή δεν έχουν χωνέψει ακομα τον ευρωπαική αποκήεισμο. απο ο :ίαβο μαζί με τους ΡομπεΡτο. οοΥ:ΤΞΡ και
πος· τόνισαν στους υποήοιπους τους Λόγους που θα πρέπει να
κερδίσουν τα Βέροια και Φυσικα να παρουν αποτέπεσμα στον
πμιτεήικο κυπέήήου τής Τεταρτπς με τον παοκ στπν Τούμπα
η χ : δ >>στις`υποκρεωσεις που “ μ
; ακαΒουσούν ο »Μήν Ξεχνατε 5
μ 'οτι έχουμεκαιτοΚύπεήπο _` '
:μπροστα μας›ι.:είπε μεταξύ Δ ;
ς χ αήήωνιστους παίκτες`
[ _ ο ,ο ο   “και ο ,_
, -Έκανε δώρο τπν προκρισπ στπν Άντεραεκτ» ο Πώς
1 υποδέχοπκαν τα πορτογαήικα ΜΜε τον αποκπεισμο
 του οαυμπιακού απο τα συνέχεια του Γιουροπα Λιγκ
¦. και ποια π γεύσπ που τους αοπσε π Φετινή ευρωπαίὶ κή παρουσία του Πήρα στον κοκκινο παγκο ι
·  ποδοσφαιριστές .τα 1
ή ερΔήεκτ και οχι στον `
ρωταω" -`_ - ι
:τα ήταν στραμμ@ύ°ε ι
ΠΡΟΣΕΧ0ΥΗ Γ|Λ ΗΛ
¦Χ°ΥΝ Με ΠΛ°Κ ο
εκτος αποστοπής του
σημερινού αγώνα με
τπ Βέροια οι ΜΑΜ”ΝΤΕΛΛ0Υ| και ΜΛ7 ο· “ :ΜΜΜ Λογω μικροενοχπήσεων σε ποδοκνπμική και
πήευρα. αντίστοιχα ο 'εξω και ο ΜιΛιεοτεοιττ για να παρει ανασες
Γραφει ο αιιε¦ιι:ειιιιιιτ ισεα κι |
στα-ΜΜΜ
Λποβήήοπκαν οιπροπο- η ~
'  τοκιτκοιἶπΜκ;,τακακια
νπτές των δύο ομαδων ο :το ι
το· έφυγε για τπν εξέδρα
' ·  ο Ματζουρακπς ιδιαμαρτυ- .
`” ρήοπκε έντονα στή Φύσα
ο του γκαπ) και στο Η' τον
ακοήούοπσε ο Λουτσέσκου
ί (ανοιξε ΜΜΜ» με τους .  ι
ί οπαδούς του παναιτωήικούι ί κ
9 771108 852174
:ια ιι
Πρώτα σκόρερ για τις “ερυοροήευκες· π Λοπμύκπ με 3 γκοπ ο
Δύο τέρματα σπμείωσε π Αβραμίδου και απο ένα οι εήευοερία
ππευρίτου. Μανωήιουδακπ. Ἐμο
Πο. επευοεριαδου. Μπιανκονι
θΛ “Μ|ΛΗ¦!|ι· Μ' το
' Απο τι τει ματς που
3 απομένουν για να
γίνονται στο ΜΜΜ
ΣΕΦ. Γ|ΛΤ| ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
η οποκππρωοεί το τοπ ισ
' ` ,  ; 'εκτος “ως '
` ~ Η τεὺΑ=τ·ΜΜΛΜιΜ
Μπακ· που αφορα Μ
αρπποεί σε νέες ετετασεις
. και" “ΠΡΩΤΗί;Τ°Υ ΜΜΜ.  ῖ
“ κομπακτ σα“ντεμπουταρε η
Ύ Τε"Μὸ"ΜΜΜρρύή
ι ὶα_ἀ' Η. _ αμεα”,,ῇ.ἐηη, ο
Γραφει ο ι·ιιιινιιτ Μερα: Μπι" Μι
Με απίθανο
τρίποντο του Αντὡνπ
Μαντζαρπ (ΦΩΤΟ)
νίκπσε στπν ποροτασπ ~,
τον πρωτοπόρο Φορο
Κερατσινίου (85-85)
και βπέπει ανοδο
ζ :ΗΛ  τικ" τα" σπαει" _ `
Ι Η ΜΜΜ επικρατποε του Λαατανια ι2-ιι και
Ξ έπιασε τον Πανθρακικό στον προτεήευταία σέσπ
θΡΥΛ||(|·|_
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
ο κορυφαίος του
οπυμιιιακού Φράντισεκ Όγκουρτσακ απασΞε τπ ροή του ντέρμπι.
μαζί με τον ῆίμιιερο
οι αήήαγές του Μήτσο
έΦεραν τή νίκπ. καθώς
στο δεύτερο σετ
ο Γκούζντα πήρε τπ
θέση του ταμπουρατζή
Οίτη" και ο ίογκουρτσοκ αντικατέστησε τον
Τσουκ (49-27) ο ο πρώτος σταοεροποίπσε τπν
υποδοχή και ενδυναμωσε τπν αμυνα. ενώ
ο δεύτερος ήταν παίκτπς-ορχήστρα και αρί4στευσε σε όπως τους
τομείς ο Με 3 επιθέσεις
του μετέτρεψε το 24-22.
σε 22-25. και σταματπσε
τον ποναεαναίκο που
οπειήούσε να προπγποεί
2-0 σετ ο Με δικό του
οσο παππού έγινε το
28-27 στο τρίτο σετ
Δυναμίτπς ο διαγώνιος _·
γ, γΐεγκήεσκαήνς με τι `
ϋ-ποντους ασιτία επιοέ- `
σεις-Ξ οσους. σ`μπαοκι
Η είσοδος τής ι9χρονπς ειρήνπς κοκκινακπ
(αδεΛοής του αρχηγού της ανδρΜ€ Ομάδας ΜΜΜ)
μπιακο που εκανε με ι-2 σετ
Ρέντπ ο ο πρωταοππτής έκα'νε τπν ανατροπή. κέρδισε 8-2
 Μπρικ
ΥΠΕΤ=Ετιι.ῳ
οιχιιιοΑαοτιιτετκΑι .
ΣΗ ΜΜΜιίξτΜατπΙ Νιττ'καήγια οσες τις
1 ομαδες με το παήρες
¦ `προγραμμαιεντής και
στήν Η"
Γραφει ο απτοιιιιτ κνριιιιιτ ισεπισα οι
“μίήπσε·· στο τα: μπρέικ.
ενώ ιι Μααασαι Μια οι ήταν
π μοναδική παίκτρια του Μυμπιακού με κοπή απόδοσή
σε απο το ματς
_ οπαδούς τουτου ο'
ναταν:-ο ερασιτε ής
, ανήκει στπν('επτσ“. Δ
[ ”σαιτ π Τούμπα στο ο' πμίχρονο αοκοήιοταν υβριστικα Υ
με τον διαιτπτή. που δεν τοήμούσε να κατοήογίσει
ούτε το 80% των Μουτ και να δείξει οσες κίτρινες
καρτες έπρεπε! Εννοείται ότι στο... «παρτυ πήρε
μέρος και ο Τούντορ που τα παρακανε στο 42' 1
”Η Η· Φ°ΒΞΡ° απεναντι στον “ ί'
Ύ Αρετ6πουπο απεσωσεασρπουςι <. 7
έδωσε ενεργεια στον οπα
απο τον Λαναοπναίκο στο
και διστήρπσε το αήττπτο
στο πρωταοήπμα
-/ ή παίρνετε ποτέ
Ίπουοενα- ο Τα σε
“23-2ε.2ε-ι
Μετανα- τα γκοή που `δέκοιικε ομαδατπς τρίπαππς ιμε` .αγαπη ευούνπ Μικρα”. Μπεπιαδπ. Μπαντ`ή.» Δαμούτσουι π τον περασω ο “
47' και τον Μακ ιοοτο› στο) ' ' ` '
ο και δοκαρι¦στο 83'. σταν=“πεω `
Π9βΩΚ9£ ` χε
Μαρς ικει
πεταξει. ιιευκή` πετσέτα..) `ο ¦ο`νήπεοούχος ήταν
ποήύ κούπας στο αρχικα εικοσαπεατσ;ααπαποπύ 1
γρήγορα..¦ καταπονήοπκε από ωραια-:ρα απο»` ι Τ
κνίδω- τής εςουοενωτικής πίεσης; κατσίκα τρυφ
. ήινού διαιτιιτικού τρίσι ο Μετα το¦2-ο ο ατομισμός ἱ
του Μακ καναχαίτισει τον διαῆασιασμό του σκορ! ' η
'ΠΩΛ' ΚΩΝ¦ΤΑΤ°Π|ΛΚΗ: (°εῆίδΠ 2
απιισιιιιαίκοτ .
3 - ο ΜικΜιιτκαγκογΜκκτ ο ~
3» ιιιρακήεισυι. ΜπαιιτΑτ: 7'. ιακαιαςι- κονροΜιινΛιΑ .
Τ Ι (Δυτικής Αττικήςι 'σαμα- “
π 7.Ξοζ`μ.μ. φαντασια τι
.-ο Η '1. εε  ,η 
Ϊ Ι _ . ΠΛΜ9ΡΛκ|Κ°¦ ε ΠΑ! γ"^"`"!"
ο °Κ°ρ£ρ το" Πρωτο" γκο" ΠΕΤΡΟΥ (Αθήνών). κογΛΛ ΜΣ^ΝΪ(ἔ
τιις καΜονής Μαρκομιτς
Τ πανω: ιπειραιῶςι σε·πρα;?εησ μ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα