Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΛΑΟ Το
 ¦ η. γ_ _,
    έ
ΝΕΤ ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
ΜΑΜ Μ· το· ΗΜ ΜΜΜ
τα τυΡ-ι·ΜωττογιΜΜ
α ΕζΡ|Μ||ΞΥΒΕ| το ΚΕΦΑΛΙ Μ||Ρ0ἑ[Α Ποπ ΕΞΛΣΞΕΡ0 
“ ΜΥ£π£ΠΡΦ£... ΠΑΜΜἔ!ἔ!ΠΜΜ"Φ 8
'  ή" ΙΜ η· ΜΜΜ τα πΜΠΜΜΜ 
 ΜΜΜΜΜΜΜῳΜ τΜΞη£Μ πο ΜΔ
οκ ΜΣ!Δ·Λ!
;· ,24
`Κ. 4
 ΛΕΧἔΜΜΜἶΜΣ ΜΜ.ρ.ι··!·πητΜ"“ρΜΜ έ7
 Ι  72 έ .ἰσ" ϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα