Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η διπλή μάχη των 8 ημερών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αηὸκριες Καταρ- ί _ ἑ Η Μαρία
σΤην Ελ- ρευση ἐν  ΜηεκαΤωλαδα και : σΤην ιση- Μ“°”Μ_“ΜΜ ἔ ρου κατασιο εξω- ἐ μαιαγορα Π^;%οΜΜΠ : κεραυνω
ιερικο: Τα με μολις $ς  νει οσους
ήθη και τα ι5.οοο 4  Ι έ ιη θεωεθιμα Πωλήσεις <  _/ 885" οσον
μιας εε ακινήτων ή Σ «κομμαΤι
φρενης σε εναν  του σιαρ
γιορτής χρονο :Ξ ' συσιεμ»
 έ 3 έ
κε ρ» Ι .
' ς _› ψ
ε .έ 
ι _` ά ἐμέ _` ,κι
ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
Π|ΣΤΟΛ|Α ΤΩΝ ΜΜΕ Ε
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
  ΞζΜ=ι=ι:ιιιι:
ι¦1ι=ε]  γ
 ή :ι ι
Αγώνα δρόμου για Την κυβέρνηση
μέχρι την ιαυτοΧρονη διεξαγωγή
Συνόδου Κορυφή8 και Ευτοετουρ
ώσιε να κλείσουν Τα ανοικτα μέτωΠα
ΟΡΟΣΗΜΟ Η 7η ΜΑΡΤ|ΟΥ ΠΑ ΠροΣογΓικο · ΑΞ|ΟΛΟ|ἩΣΗ
Η διπλή μήκη
 ιων 8 Νεων
Σκηνικό εκβιασμού στήνουν
ακραίοι κύκλοι Με ΕυρὡΠη8 συν
δέονια8 την Προσφυγική κρίση με
' την Προοδο Με διαΠραγματευσή8
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Πλευρά αισιοδοξεί ότι το κρίσιμο αυριανό ΕυιοννοΓκίηε Ωτουρ θα σηματοδοτήσει ῖην εΠιστροφή του «κουαρτεΙου» στην Αθήνα και Προειοιμαζεται για καθε ενδεχόμενο. »4, Β·'7, 2α-2ι
ιΟΕ9ΖΒ
λ » 1849
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟ
Το ΜΠΟΥΡΟΥΝΤ' 
ΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΤ
ιοί 'ΕΒ"0ΤΣ' 
ΜΥ ΕΣ"Σί|"έξ
Τ"  »82-8ἑ
ΣΚΗΝΕΣ-ΣΟΚ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Α ρ
γ ι·ιιιιιιιί
))ΞΞ·Ξ'7
Β' ΔΜΕΡ|ΜΝΠ| ΡΠΚΜΕΣ
ΠΟΥ'ΣΠΜΡ0ΥΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ ΜΕ ΜΗΝΗΜΑ ΜΜΜ
Μι ιι “ΜΜΜ Εκο...
ΜιιιιιπιιΜιιιιιι Με 
Ο θοδωροε ιωαννίδη5 αφηγείται ισιορίε5 για τον
«καλαμηουριζή» και «αθυρόστομ0» φίλο Του. » 30
ΗΜτΜΜΜ