Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Από την ευκαιρία στο ναυάγιο. Ξέφτισε μέσα σε έναν χρόνο η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
||77ΠΟ!"|!23Ί0ῖ'"
θΕΛΤΡ|ΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ|Σ
Δυο Ο
 εισπΠρι@
Ξ έκαψα· Χ! οτΠν Τ!μΠ
τ και Μπρικ  του ενοε
4 ενηΜρωο7ι  ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
Μ Δ. ΜΜΜ (19572009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Η. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΗΝ '. ΜΑΧΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΚ" 8 ΜΥΛΜΥ Μ·
Τ'Ζ' Λαικα. Μισο. Μα ω
Ανατολὴ 0659 - Δύση 18.17. Σελήνη 20 ημερών
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιὁρασεω$ 1922
Βρε 959 · Αριθ. 16442
© το ΒΗΜΑ
Εκ6ι6ειαι απο τον Δημοσιογραφικο
Ορνανιαμὸ Λαμαρακη ΑΕ.
κεντρικα γραφεια: ΜιχαλακοαοΜ 80, Αθήνα 115 28
ιο 211 385.7000. Εκραν: τονιπι[email protected]αο|Μ.ει
ιηιετηει: ΜρΜ/Μ.ιονΜ8.ει
Β| ΕΚΔΟΣΗ
Τ'ΜΗ€2.ω
Ο προεδροε, ο εκδοτιι5 και ιι γατα των Ιμαλαΐων
'Ξἑφτισε μέσα σε έναν Χρόνο ιι κυβέρνηση του Αλέξη Τσἰιτρα
Από τον ευκαιρια στο ναυὰγιο
ο Πώς οι ελΠίδες του τιερυσινου Ιανουαρίου κατέληξαν στο σημερινό χαοςο Η Ελλάδα αντιμέτωπη με αιτοκλεισμο οσο την ΕυρὡΠη και τα Βαλκάνια. με τη φτώχεια, την ανεργία και την αβεβαιότητα της αξιολόγησης
ΣΕΛΙΔΕΣ Α4. Λ12-13
ΤΙΚΑΝ8ΙΤ
ΝΟΚΙΑ
ΜΠΝΒΙ
@ΜΥ Μικρα
Οι τιρὁοφυγεε στου5 δρομου8 και ιι Ευρὡπιι στο «καγκελα»  Μι η χώρα δεν
νήκει σε κανέναν
ΟΔΟΣ ΔΣ ΣΣ ο η κύριο Τσίπρα. Ούτε
οΥΜΠΕΡτο Εκο 1 εκΒιΑΣΜοι κΑι ναοτειεΣ ΣχεΣειΣ Με των εΞονΣιΑ κ στον κύριο Μητσοτἀ.
.  κη ή αλλον τινα. Ολοι
Ο · έ , 7 τι;” εν:ολῇ λαἔβαΤο ΤΙΜΜ ενο πιστολι! τΡΑΠεΖΑΠειΡΑιΩΣ 
πιο παρα ιιμοσιογραφια8 έ 
ΜΜΜ-ιο ΟΔίγοι γραφουν 'στα
, ρια. Οι πλειατοι των
πρώην πρωθυπουρ
" τΑπΛεγτΑιΑ 10 ΧΡΟΝ|Λ Ἡ ΠΑ το 2016 Υών μένουν ξεχασ=έ
ι Ι ναι στο χρονονιου αΑφιέρωμα ι  εκατ. ; Αποδειξει5 ὲ :ι "ἐς '°ῖ°°°ἶς·
Ι . . 1 ο ι Ρ α στο τα,
στον · Ι ΜΟΒ, Δ ἑΒέἑἔ=ατοε Η Ο ἔ1ρ“κη'Η ἐς ΜΒ”
ανα εννιισιακο . Ϊ . . ; ¦· ο. . ο 7 Φ ως ως νέα
στοἔοστὴ πλαρωσε ο ΔΟΛ | θελει η Εφορια “ ΗΜΜΜΜ Μδειξε= ο Ελευθεριος
ρ ΣΜΜΜαΜΜ
ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-3 ΣΕΛ'ΔΕΣ Λ6·7 Δ ΣΕΛΙΔΑ Μ