Πρωτοσέλιδο Real News: Τρίζουν τα θεμέλια της Ευρώπης!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΞΜΜΜΨε 
ΤγχΕι>οι - ἐς 
-ΑΝ“Σ   Ξ;
ουναριιαστικύ
ταινια δροσια
ΟΟι_ΟΜΒιΔΝΔ
νννννν.ι·εα|.9τ
ω ΚΥΡΙΑΚΗ
ο) Αυ. ογΜογ 380
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
(0'ΡΛΠ _.
Β|$( (ΝΒ ·
ΡΑΠΤΥ ΑΝ|ΜΑ|.
Το Πιο φαντασμαγορικο Παρτι που
εγινε Ποτε, σε 2 το
Εκπτωτικά κουα6νια
Με' Με σελ 3"
ΓΕΡΜΑΝΙΚ0 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΒΕ. ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ Γ|ΛΝΝΗ
ΔΡΛι·ΔΣΛκιι Ζ
: ΔΛΝΕιΣτΕΣ
ΣΕΛ. 1243
το ιιι>οιονι·ικο
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ_
ΡΑΓΔΑ|ΩΝ
ΕΞΕΛ|ΞΕΩΝ
_.   γ ιωΜωΜ
 τα θεμεῇια 
ουτε νεεε
τιερικοιιε5,
ούτε νέα μετρα»
των ΜΜΜ ταχυτατων θα 06ιιγουαε στην εαιοτροφιι των τυφῆων
εθνικιστιιιων ανταγωνισμών». εαιοιιμαίνει στην
«Η» ο αντιαροεδρο5 Με ιιυΒερνιιαιι5
Νεο μνημόνιο
με «δοῇωμα»
κούρεμα
του κρεου5
'5 οτεινει
μα τ%ΝΤ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ το
ΠΕΑ! Μ0ΝΠ
| ' ΜΜΜ, Μαρια,
τικ υ ωιιιιε 
Δ Ο ΛουξεμΒούργο και
Α' κατηγορια. Μ με τα
Γερμανια. τοποθετούν
ΦινῆανΜ
Σα· Β' καυιγορια
κατατύαοουν αιν ΜΜΜ
με τα (Με χώρα του
"στου και την |ρῆαν6ια.
Στα Γ κατηγορια οι
ανατοῇικ8 χώρα
· "ο ρω· Β αρ
Καρυών: Η ΜΜΜ
να γινει «Νύαοε Με»
πιο Ευρὡαα5, 6αῆο6ὴ
ένα ααὲραντο ιιύρκινγκ
προσφύγων
©Μ4·Μ Ξ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚ|Κ0 '  .
Τοίιιρα - ΝταΒούτογῆου
τι σταση Με Τουρκία5
στο αροοφυγικό
και η Σύνοὁοε τικ ΕΕ.
στι5 7 Μαρτίου
Μ|ΛΤΙΔΔΗΣ ΒΔΡΒ'ΤΣ|ΠΤΗΣ
«Η Ν.Δ. δεν θα
υΠΠρετασει τον κ. Τσίπρα
και ταν Παρέα του» 
ΣΕΛ. 22
αΡοτΑτιι
,α  ΠΑ οικογΜεΝικιι
“Με αι>οοΥαογΡτο
του κΑΡΑΜΑΝΛιι
του Προέδρου
του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη