Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Άλλοι 120.000 έτοιμοι να περάσουν. Κολαστήριο για πρόσφυγες και Έλληνες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|||||||||  |||||||
??Ί79Ο
επιταγἡ σΕἰσε
(χ) ΔΩΡΟ 6€ 4 
Από 29/2 ἑω5 8. 5|3/2Μ6 για σγΟρἑ5 €25 και ὐνω
ΘΕΚΛΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ
ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ
ΜΜΜΜΜ
Δεὶτε με το ΘΕΜΑ Χωρἰ8 ΧρέωσΠ το μεγΟλο ντὲρμΠι στο Μονο;   :ϊ 
ΑΕ Κ¦|'|ρναθηναϊκὁἐ
ΣπμεἰωσΗ: ΑΠΟ ΟΠμερΟ Η ΠρΟσβΟΟτ1 ΟτΟυ8 δωρεἰ1νΟγὡνεε θα Μνετι11 μΟνΟ μέσω ΜΠΟΡ, ΜΒΜ, 8Π181τρΙΙΟΠΟ Π 
Με ωλ0κρΟ|
Ο' ΤΡΕ|Σ ΣΥΛΛΗΦθΕ|||ΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗ '|'0Υ ΠΑΓΟΒ°ΥΝ0Υ ΠΛΗΡΩΜΕ|||Ω||| "||Σ'|'0Λ|Ω|||
Τι κρὑ βετ τι συμμΟ ρἱΟ των εκβιαστὡν
  11 γυνσἱκΟ-<<κΟρτὸ8» και Ο μΠλὁγ1ςερ ΣΥΡΙΖΑ
Ο λαθρὁβ·ο5 «εκδὁτη5» Μαυρἰκοε και ο· μονταρ·σμἑνε8 συνομ·λἰε8 _| ' Ρ
|(0ΛΑΣ'|'|·|Ρ|0 ΠΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΔ' ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΗ .
Με τΟ 4
ΜΑΞΙΜΟΥ
. ΕΨΑΧΝΕ
η Ο  _ ὰ τΟ κγκΑΩΜΑ
Ύ _ 99 ΜΜΜ: Ό
' Ύ ΜΝΉΜΗ Η κΑτΖΟγ ,
. · ΖΗτΟγΣΕ Ο
ΕπιΜΟΝΑ: ~
«ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ' Ο
ΣτΟ|χΕΜ ΠΟ
ΠΑ τΟΝ '
Μόνιμο σΧΟλεὶσ για Παιδιὲι Προσφύγων ετοιμΟΖει Ο Φὶλτ18 ΘΕΜΟ» __ Η'
ΠΜΜΩΔΗΣ Η ΑΠΟτγχΜ τω: κγΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΖΗτΕπΑι ΕΟΜκΗ ΛΥΣΗ `|
ΟΣΕ/Χ.4-8 _
ΝτΟκΟγΜΕΝτΑ¦ ΠροειδΟπΟἱιισε  
ΠΑντπ00μ0κρατΟὡ 4 φορὲ8 για ΜσΖιὡτ11!
· ΣΕΛ. 40-42
Γ|ΑΤ|
γγὲλλ0υσΟ
Ι Ο Ι Ζουμε Τον
· στΠ7ϋροὺμενΟ
ΚΑ| ΓΑΜΟΣ ΠΑ ΡΑΝ|Α-ΓΒΡ|ΗΛ
οΥΠΕΡΗΧὁἘ
Η Δ"ΜΑΟ|Α
. ρ ΦράγκΟυ
Με Το ΜΩΡΟ '. ' έ .
τΡΑΠεΖΑ Πειραια ·ΕΔΕΙΞΕΤΗΝ “3 ' ΟΛΗ ΜΜΟ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ο ΣΕΛ. 36-38
ΚωνσταντὶνΟΟ τ
Μπακ ¦
«Η Αριστερό Μρε ΠΝ εξουΟτσ
Κ(1Ι ὲΧσσε ΠΝ Πγεμονἱσ» · Σ Ε Λ. 5 6 - 5 7
Ο σΚΙ1ν0θὲτΙ18 του «ΞὺΠν11μσ ΤΠ8 Ανοιξτ18» στο ΘΕΜΑ
Γ-7'ι
 Έ καρφώσε£
γ“ .τ
Ο Λεφτά, σεξ,
ΠΟΕΠὰ8, ΘὲμΟΟ
και ΜαρτνὁΜ8
ΗΜΜΜΜ