Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανοδικό "ξέσπασμα" 4,78% στο Χ.Α. με υπέρβαση των 500 μονάδωνRecognized text:
Τράπεζες:
Δυο καταηυτες,
μια προσδοκία
ένα στοίχημα
ι ῆΟιιΓιι ι
ι κ: αστερα
Υπερβοηικές
οι απαιτησεις
της ΕΚΤ για τα ΝΡ|.5
Ζητά από το 48%
να μειωθούν στο 20%
σε 4 έτη τη 
Σε δυο εβόομόόες
η εθεηουσία
της Πειραιώς
Για 2.000 εργαζόμενους
- Μείωση κόστους
ι20-ι40 εκατ. τα, 
οι μετοχές που
πρωταγωνίστηοαν
στο ταμπΠό
αυτή την εβδομαδα
Ελ( ί 9· Η
Ρτίροαιεεε:
Λυσητης
συμφωνίας με σΖι
Διατηρεί τον κηόόο
Υαηουργίος - Σχεόιόζει
νέα στρατηγικη τη. ;
Προς παρέμβαση
οι Κεντρικές
Τράπεζες
Για να διασώσουν
τις όιεθνείς
κεφοηαιαγορές ι ι 
Ο Π'ΝΑ|(ΕΣ 
ΞΠ|¦ΥΞ|ρΗΣΞ|Σ
 ἶ|ΣΤΗρ|Ο ΤρΑ | ΊΕΖΞΣ
ΕΠιχειρήσεις & χρήμ
απο 6·κὸΝ9υκ“τσΜΜ ζῖὁἐολτο-κΥΜΚη 2ί28 9εοΕοΥλο·οὐοὶοΈοἔ οχΜοχ,οολοΞ·δυιἐὲ
Μ. ΜΒ! 2
ΕΜΠ "ΜΒΜ"
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ η _
ΠεΜΜ0φ  _
ΜΜΜ · _
ΜΜΜ-μμ ς.: ή _
Γενικός Δεικτης
Η" ΝΤ Μ ΤΜ Μ
κινηση Μετόχων Εβδομαδας
.... 
 .... 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ Η ΠΡΟΣΠΑθΕ|Α ΗΤΑΝ ΕΠ|ΤΥΧΗΣ
λΝ0Δ||(0 ιιΞΕΣ|'|λΣΜλη 4.78%
στο ΧΑ. με υπέρβαση των 500 μονάδων
`·¦·_`ἙΓ`
` ε` `γΧ`
ΠΠεόνασμα ύψους
4,075 δισ. τον ιανουαριο
Στα 565 διο. το καθαρό έοοόα του
τακτικά] προυποηογιομου
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ί2
Διευρυμένο το αγοραστικό ενόιαφέρον,
Πανω από το ψυχοηογικό
- : φράγμα των 500 μονάδων το. 32
-. _ ν
ο; τι. )
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2Ί-23
«Καμπανάκι» για την
τουριστική κίνηση το 2046
,γ Προσφυγικό. κινητοποιησεις παγκόσμιο
Ξ οικονομία πιέζουν τον τουρισμό
πιτυχή αναμέτρηση με το ψυχολογικό όριο των 500 μονάδων έφεραν οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν την Παρασκευή για την
επικείμενη αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τη Μωαβ.
Τα ηνία της ανόδου ανέλαβαν οι τραπεζικές μετοχές με τον εν λόγω κλαδικό δείκτη να εκτινάσσεται στο
+ Τ 2,60% και στα επίπεδα των 31 μονάδων¦ ενώ άξιοι συμπαραστάτες
στην προσπάθεια υπέρβασης των
500 μονάδων αποδείχθηκε η πλειοψηφία των μη τραπεζικών ρ'υο σωρο
που βρήκε την ευκαιρία να απεγκλωβιοτεί από τα πρόσφατα κατώτατα
χαμηλά με επιπλέον αφορμές τόσο το
τοΜαηεἰη8 από την αλλαγή "Ιταςκίπ8
για το Ελληνικό ΕΤΕ όσο και τις επερχόμενες αλλαγές του οίκου ΕΤ5Ε (στις
18 Μαρτίου) στην αξιολόγηση της εγχώριας αγοράς. Την ίδια στιγμή υποστηρικτικά λειτουργεί το βελτιωμένο
κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά
και οι προσδοκίες για την άμεση επιστροφή των θεσμών και την επιτυχή
1;λ,ιι
στο +“ι2¦0% ο τροπεζικός όείκτης
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της η·
χώριας οικονομίας, με αποτέλεσμα η
ελληνική αγορά να βρει στο "φινάλε"
της εβδομάδας τα απαραίτητα κίνητρα για την πολυπόθητη υπέρβαση
των 500 μονάδων. Ειδικότερα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια των
συναλλαγών και κατάφερε να περάσει με άνεση πάνω από τις 500 μονάδες φθάνοντας έως τις 508¦39 μονάδες βελτιώνοντας ελαφρώς και τον ημερήσιο τζίρο. Σημειώνεται ότι ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 68: εκατ. ευρώ με τις δημοπρασίες να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα οτις 507¦Τ2 μονάδες
υψηλότερα κατά 4¦ 78% και να ανεβάζουν την εβδομαδιαία απόδοση του
ΕΔ. στο +5¦53%. Η εβδομάδα αυτή ήταν η δεύτερη κατά σειρά θετική και
ανέδειξε για μια ακόμη φορά πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο με εβδομαδιαία κέρδη Τ3,76% και πρόσφερε στη συνολική κεφαλαιοποίηση
του ΧΑ. 3.3 δισ. ευρώ. Σε λ. ει
Κίνδυνος χρεοκοπίας για
το 4/3 των πετρεηαῖκών
Λόγω πτώσης τιμών - Περιορισμένη
η πρόσβαση σε ρευστό
Σιλ. το
· ΑΜΟ|ΒΑ|Α 27-3Ί