Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Η τέλεια καταιγίδαRecognized text:
Αυτή την εβδομάδα: Ο τελευταίος πειρασμός (Α' τόμος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20216 - ΕΤΟΣ 69ο
ΝΕΕΣ ΑΠΟ|(ΑΑΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ
ΣΠάε| η «Ομερτά»
στα κυκλώματα
των εκβιαστών
Πωλούσαν «Προστασία» έναντι
αμοιβής εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ. ΠολυΠλόκαμο δίκτυο
με εκδότες, ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και δημοσιογρά
Φους, Που λυμαίνονταν τη
διαΦήμιση αΠό ΔΕΚΟ και
επιχειρήσεις ΣΕΛ. 1Ο-11
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 35 €
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΝΜ]Μθῇ$Ιᾶ.9Τ
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ |(ΑΜ|'|Η Η ΧΩΡΑ - ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΟΝΙ|(Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
Η τελεια καταιγίδα
ΗΝΩΜΕΝΑ ΟικοΝοΜιΑ
ΠροΣογΠκι-ι «ΜΒΑ» ΚοιΝΩΝικο ΑΔιΕΞοΔο
Σχέδιο της Ε.Ε. Γενικευμένη Οι παράλογες
για εγκλωβι- αΠογοήτευση Ἡ "Μ αΠαιτήσεις του
σμό χιλιάδων _ στους Πολίτες Η' Μ ΔΝΤ μΠλοκάΠροσΦύγων και Φόβοι για ρουν τη συμστην Ελλάδα ανεξέλεγκτες Φωνία με τους
χάος στην εκρηξεις ΜΜΜ δανειστες
Ειδομένη και τα Στο στόχαστρο Αναζητούνται
Μοτ5ροτ5. των Πολιτών ωβο λύσεις για να
ΔιΠλωματικός μΠαίνει Πλέον κλείσει το
«Πόλεμος» η ΕυρώΠη Πωσ Μ ΑσΦαλιστικό
Ελλάδας και και οι διεθνείς και το ΦοροΑυστρίας οργανισμοί λογικό
ΣΕΑ. 3 - 7
, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΡΕΣ |(ΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Μ ¦ ¦
Διιινιιιτι>ιι: κοντΣονινιπΑΣ Ο |   Π Η  
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
αναλάβει τη
βρόμικη δουλειά
›Δεν αποκλείει κυβέρνηση συνεργασίας
από την Παρούσα ΒουΜ ή μετά από εκλογές¦ ο γραμματέας
του ΚΚΕ Σεπ. 14 - 15
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Νέο Πακέτο
800 εκατ. ευρώ
για επιχειρήσεις
›0 υΦυΠουργός
Οικονομίας αποκαλύΠτει ότι έρχονται νέα
Προγράμματα Χρηματοδοτικής ενίσχυσης
μέσω ΕΣΠΑ Σεπ. 29
νέα έΠιχέιρηματικά όέα|5
οι κλάδοι με τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια
Κλωστοϋφαντουργία
Βιομηχανία χάρτου και ξύλου
Αγροτικός τομέας
Εμπόριο
ὅ Κατασκευές  Σ'
 ΣΟ δισ. ευρώ
ΕΙ~ Μ Παω Μη Τα 12 Μ δάνεια
Ξένοι και εγχώριοι εΠενδυτές
αναζητούν ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις
Η επιδείνωση της οικονομικής
κρίσης και η μείωση της κατα
νάλωσης εΠιταχύνουν τις εξελίξεις στο λιανικό εμΠόριο
«'Η τώρα ή ποτέ»¦ λένε εΠιχειρηματίες Που σχεδιάζουν με τις
τράΠεζες τα μεγάλα άοα|5 Σελ. 23
Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||ί
ΣΤΟΧΟΣ. ΕΣΟΔΑ 5 ΔΙΣ.
Ηλεκτρονυώ
«δΙΧΠΙ» σε
μισθούς, εισφορές
και οφειλές
αοΦειλέςΜΜα
ετΜΜωισασ
_ ιι.
›Ενιαίο σύστημα διασταύρωσης
στοιχείων αΠό ΙΚΑ. Σώμα Επιθεωρητών και ΚΕΑΟ ›Ελεγχοι σε όλες
τις επιχειρήσεις για «μαύρη» εργασία και εισΦοροδιαΦυγή. Που στερεί ετήσια έσοδα 4-5 δισ. ΣΕΑ. 8