Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κλείστε την αξιολόγηση"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΓτεΠιΡοτ11ά8τ
ΝΔΥΤ|ίΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΚ
δεσμών δοηίςε5 Ρουέν Ηθ"¦8 ΑΕ.
τα.: +30 210 6728890
Ηπα": 1ηίο@ροννα-ηε118εετ
Μ.ρουα-ηείίε$ετ
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 /τιμύ: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.007
Κορίνα Πρέτσου
επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
|·| 0"(0Ν0Ν||(|·|
ΕΠ|ΒΡΑΔΥΝΣ|·|
Κυριάκος Πητσοτάκης
πρόεδρος της ΝΔ.
ΒροΧα τα μανύματα για εΠίσΠευσα τας διαδυςασίας - Αγνωστα α αμε ρομανία εΠιστροφας των εΠυςεφαλας των θεσμών
«Κλείστε ταν αξιολόγασα»
Να τιμασσυν τα δέσμευσή τους για ελάφ ρυνσα του Χρέσυς ζατεί σ Λισυ αΠό τους Ευ ρωΠαίους
σήμερα στη Ν
Προς αποκλιμάκωση
οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Στα χωράφια επιστρέφουν τα τρακτέρ, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδεΕεις, οι φετινές
αγροτικές κινητοποιήσεις οδεύουν προς αποκλιμάκωση, με αρκετα μηλόκα να αποχωρούν σταδιακά
μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες, στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Νίκαια και Τέμπη
η πλειονότητα των αγροτών εξέφρασε τη διάθεση να
χαμηλώσουν ταχύτητες στις κινητοποιήσεις. >6
Στις 28 Μαρτίου οι δεσμευτικές
προσφορές για την ΕΕΣΣΤΥ
Για τις 28 Μαρτίου μετατέθηκε η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ
(Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού
Τροχαίου Υλικού), ενώ μια εβδομαδα νωρίτερα, στις
21 Μαρτίου, έχει οριστεί η εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος για την ΤΡΑ1Ν0ΣΕ. >9
θριάσιο: Στην αναμονή
οι υποψήφιοι επενδυτές
Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης
παραμένουν οι υποψήφιοι επενδυτές προκειμένου
να καταθέσουν προσφορές στον διαγωνισμό για
την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορευματικού
Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. >9
Σε διαβούλευση το νέο
πλαίσιο για τις ΑΠΕ
Τέλος στην αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερές εγγυημένες τιμές
(ΕΜ-ίη-Τατίίί5) μπαίνει με το μοντελο που προωθεί
το υπ. Περιβάλλοντος, στο νέο πλαίσιο στήριξης των
μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών και Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Το
ν/σ τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 1 4/3/201 6. >7
««Βτεχίτ-ρι·οοί» η συγχώνευση
Μάτεσις! Ματέο - |.5Ε
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για συγχώνευση του γερμανικού 0ευ13ς1ιε
Εορτεσ με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 0ι δύο
πλευρές έσπευσαν χθες να επισημάνουν ότι η συμφωνία, εφόσον κλείσει, θα είναι «θτεχίτ-ρι·οοί»,
δηλαδή δεν θα επηρεαστεί από ενδεχόμενη έξοδο
της Βρετανίας από την Ε.Ε. >1 7
Στο σΠμεί0 μαδέν βρίσκεται α αξιολόγασα, με όλες
τις Πλευ ρές να τονίζουν Πι σαμασία τας εΠίσΠευσας
Πας διαδικασίας, αλλά ακόμα υΠάρΧει αΠόσταστι Που
δεν εΠιτρέΠει τον ορισμό αμερομανίας εΠιστροφΠς
των εΠικεφαλΠς των θεσμών. «Να ολοκλαρώσουμε
ταν 1α αξιολόγασα για να αΠσκατασταθεί το Κλίμα εμΠιστοσύνας» δαλωσε σ Γάλλος εΠίτροΠος Πιερ Μοσκσβισί, ενώ ο εΠικεφαλΠς του Εμεσ8τουΡ, Γερούν ΝτέισελμΠλουμ, ΠροειδοΠοιεί Πως σι συζατασεις για ταν
ελάφρυνσα του Χρέους θα ανοίξουν μόνο εάν τεθούν
σε εφαρμογΠ κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. «ΥΠάρΧσυν
Πλέον οι ΠρούΠσθέσεις για μιν ολοκλαρωσα Πας αξιολόγασας» τονίζει αΠό ταν Πλευ ρά του ο αντιΠρόεδρος
τας ελλανικΠς κυ βέρνασας Γιάννας Δραγασάκας,
ενώ αρμόδιες κυβερνΠτικές Παγές δεν αΠέκλειαν το
ενδεΧόμενο οι ραγδαίες εξελίξεις στο Προσφυγικό να
εΠιταΧύνσυν τις διαδικασίες ως αξιολόγΠσας. Παρέμβαστ1 στο ελλανικό ζαταμα έκανε ο υΠ. Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου, μετά τα συνάνΠ1σα Που
είχε με τον Γερμανό ομόλογό του Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε, ζατώντας άμεσα ολοκλΠρωσα τας αξιολόγασας,
ενώ κάλεσε του Ευ ρωΠαίους εταίρους να τιμασσυν
τα δέσμευσα τους για ελάφρυνσα του Χρέους. >3
Υστέρηση Τ 83 εκατ. ευρώ στα φορολογική έσοδα
4.000
3 710
|αν. 2016, στόχοι Π 3527
3.500 |αν. 2016,εισηρόξεις π
3.000 (Ποσα σε εκατ. ευρώ)
2.500
2.000
1.500 ·ί.349 1.306
1.000
511 468 491
500 | 393 202 280
Αμεσα φόροι ὅ 2. Φοροι στην περιουσία ὅ Έμμεοοι φόροι ὅ 2. Φόροι κατανάλωσης ὅΣιίνολο φορολογικών εσόδων
1. Φόρος εισοδήματος 3. Αμεσα φόροι ΠΟΕ ΦΠΑ ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων
Υστέρηση 183 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου του κρατικού προϋπολογισμού σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα τον 1ανουάριο του τρέχοντος έτους. Η υστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι τον περασμένο μήνα τα
έσοδα από φόρους περιουσίας, φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρους κατανάλωσης και λοιπούς έμμεσους
φόρους ήταν λιγότερα κατά 361 εκατ. ευρώ από αυτό που είχαν ηραύπολογιστεί. >5
[Τρ. Αλεξιάδης]
Στο στόΧαστρσ
οι μεγάλοι
οφειλέτες
Στο «στόΧαστρσ» των ελεγκτικών αρΧών μΠαίνουν
οι μεγαλσοφειλέτες του Δαμοσίου Που Χρωστούν
Ποσό άνω των 1 50.000 ευ ρώ. Σύμφωνα με τον αναΠλΠρωτα υΠσυργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδα, θα σταλεί σε όλους εναμερωτικό ΠιαίΙ με τσ
σΠοίσ θα εναμερώνσνται αλεκτρσνικά για το ύψος
τας οφειλας τους και θα καλούνται να εξοφλασσυν
τι έστω να ρυθμίσουν το Χρέος. Σε ΠερίΠτωσα Που
δεν ανταΠοκριθούν, θα δαμσσισΠσιούνται τα ονόματά τους. >4
[μεταναστευτικά] Χιλιάδες εγκλωβισμένοι σταν Ελλάδα
ΕΕ.: ΣΧέδισ αντιμετώΠισας
τας ανθ ρωΠιστικας κρίσας
Εβδομαδιαία άνοδος 5,53% στο Χ.Α.
5]0Ξ Ξ Ξ ι Ξ Ξ 507.ι2 ¦
ο: 1 : 1 : / :
¦ 1 ¦ 493.97 1 ¦ / ¦
490ἱ Ξ . Ξ Ξ Ξ Ξ
ε 1 του ε Χ Με ι ε
480¦ 1 ¦ 1 ' 1 ¦
¦ 480,54 1 ¦ 1 ι 1 ¦
Ξ Ξ Ξ Ξ Με Ξ Ξ Ξ
470. η . η . η .
Παρασκευή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πεμπτη Παρασκευη
Μεγάλη άνοδο κατά 4,78% σημείωσε στην τελευταία συνεδρίαση της
εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κλείνοντας στις 507,12 μονάδες. αυξημένος κατά 4,78%. Σε εβδομαδιαία
βαση, ο Γενικός Δείκτης κατ@ραψε άνοδο 5.53%. >13
[στοιχεία]
Εκτός
στόΧων
1 3 ΔΕΚΟ
στο 9μανο
Αρνατυώ αΠόκλισΠ κατά 119,6
εκατομμύρια ευρώ τι κατά Ποσοστό 76,8% Παρουσίασαν στο
εννεάμανσ Ιανουαρίου - ΣεΠτεμβρίου 201 5 τα οικονομικά
αΠοτελέσματα (ισοζύγιο) 13 ΔΕΚΟ σε σύγκρισα με τους στόΧσυς Που είχαν τεθεί στους εγκεκριμένους ΠρούΠσλσγισμούς
τους. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα