Πρωτοσέλιδο Η εφημερίδα των συντακτών: Η μεγάλη σχολή των εκβιασμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
80 |||'|'|||||||"'|||||'||'|'|||
Το ΦΑΝΤΑΣΜΑ
ΤΙ·ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΞΑΝΔΝΣ 'ΜΝΗΜΗΣ ΙΝ Ρ0ΨΑΒ
ΟπρώΠνγενικός πω” ΗΜΜΜναΜΜ
επιθεωρητής Δημόσιος Μ$Μμ 7 . Η οικονομία της χώρας του Τσάβες βρίσκεται
Διοίκησης λέει ότι «όταν Η «άσκηση ετοιμότητας» ι σε ελεύθερη πτώση, αρκετοί κήρυξαν εναντίον
ακούω 'το μαχαίρι θα στις 26-27 Φεβρουαρίου της έναν ιδεολογικό πόλεμο. Πού βρίσκεται
φτάσει στο κόκαλο' γελάω» του 1985. όμως η αλήθεια και πού ξεκινά η προπαγάνδα;
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|Α|(0
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΤΑ|Ρ|ΣΤ|ΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
νννννν.εί5γπ.ατ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
' ΝικΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ
“ αναπληρωτής
 υπουργός
εἰ Εξωτερικών
ν' Δ ι
τ· Ρ '
«Σήμερα στην Ευρώπη
έχουμε κάποιες αναλογίες
με τη σκοτεινή περίοδο
Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ «ΒΑΣΙ-Ι»
Η μενήήιι σιωπή
των εκβιασμων
 ' .Με
του Μεσοπολέμου στον
Σού αιώνα» |'|| ΠΙ ΗΗΕ": Τ"Ι ||Ρθ|ΕΙ||Ι Η! Ι" ΜΜΜ" ΜΕΛΩΝ!
··························································· “ ίσω από τα έντυπα και του δη οσιο ά ου που ε πλέκονται σε υποθέσει
ΠΡοΣἶΥΠΚΗ ΚΡΙΣΗ 'ΧΩ εκβιασμών ανακαλύπτουμἐ εδΐῦ καιγἔειἔιετἶες παρΙάγοντες και στελέχη της
Στενευουν _| Ακροδεξιάς. Η «Ακρόπολη» του Π. Μαυρίκου υπήρξε ημιεπίσημο όργανο της Χρυτα περασματα για σής Αυγής ενώ τα στελέχη της μαθήτευσαν δίπλα στους μετρ του είδους.
τους απελπισμένους
Οδοιπορίες από πρόσφυγες που θέλουν να προλάβουν το ερμπτικό κλείσιμο των συνόρων. Προσωρινό σχεδιο
ελεγχόμενπς επιβράδυνσπς τπς ροής
από τα νπσιά προς τπν Αθήνα. Ξεκινήσε π ΝΑΤΟϊκή αποστολή στο Αιγαίο·
«Οχι» της Αθήνας σε επίσκεψπ τπς Αυστριακής υπ. Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ/ΦΙΛΙΠ ΛΕΓΚΡΕΝ
Το ετεροβαρές
«σύμφωνο συμβιωσπς»
Βρετανιας και ΕΕ. Η κυ νησι· Τσίπρα
 . 1 ο αναλυτής και  αντι Ε ετσι ἔτις απαιτήσεις
ί πρώπν σύμβουλος  5% των “Μο ων Κ ά
έδ τ ι ι ε αμπαυακι για
του Προ ._ ρου της Α, Ξ :1 ΣΥΜΦΩΝΩ Μπεστ υ
Ε"ρ9"ωκἡς Ετ"-  ὶ ὰ ἔ ΜΜΜ ΣΥΜΦΩΝΩ  η _
τρ°""ς· Μ· ΜΙΜ- * ὰ  Ξ - αντε τνΜοΩΝΩ.
ρόζο, ακτινογρα- ε ε % Ξ Με ΜΜΜ" Δυσφορία των πολιτών καταγράφει η ερευνα της ΜΒΜ:
φεί τπ συμφωνια ἑ _ ΜΜΜ ΜΜΜ Δεν τη θεωρούν αριστερή-δεν αντιστέκεται στις απαιτήσεις
«ειδικής μεταχείρισης» που απέσπασε Ν - Δ'^°°"Π "ΜΜΕ των Ευρωπαίων προτιμούν οικουμενική κυβερνηση και
για λογαριασμό τπς Βρετανίας ο Ντ.  Μ ^·Ξ·/Δ·^· απορρίπτουν τις πρόωρες εκλογες
Κάμερον.