Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
"Ο «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ» ΜΥ Μ°Μ£'Σ"°Υ
· Η δ·αΧείρηση δυνάμεων, η στήριξη σε ΣίῆΒα και η αντίδραση... Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝΙΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ
ΠΑΝ·οΝ·οΣ Θ
Μ ·ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2659 |
ο·  -Τ|ΜΗ1.3ο€ Εξ? `~ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡογΑριογ 2016 .ο - · . 
Πὡ5 ἐγτνε το... κονέ του ΠΑΟΚ με τον 'τοῆό Χ
ίδιου του ηραηον τή
ο, γ·α το ενδ·αφέρον
η; του «Δικέφαῆου»
ΜΑΙΝΠΑΙ
Έ“ τ· Φ: στο::
[email protected]ἱ54“Μ
ο Ο ένο5 ζηταει
σού τον όῆῆον
να... Πορο|τηθεί
· , Ι
.. .κονέ :τ°··· 
Πότε έγτνε η
 εηοφη κατ ττ
` μηορεί να
Χ οῆῆόξετ
μέῆῆον
Ζήση στον
στενό κύκῆο
του ΣαΒΒί6η
_.· ·
.9Λ'  | | Ι | ,
 Το Ρεοῆ-Ατῆεττκο Ποτρνετ το μεγοῆυτερο ηοντορ1σμο
ο Σούπερ κουηον'Ἑ
με όῆα τα μεγοῆα 
ηρωτοΒῆηματσ Ξ
σε εεέῆ·εη 
1 _ ο Ποια φαβορί ί
` Βῆέηε· να 
«καθαρίζουν» στο
δεύτεροἐ ημίχρονο
«Ματσωμένοε»