Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΑΖΙ ΜΕ.Τ0Ν «Π» “ Α ' Τ η ' Ο η ι Η Η
Αα·πεατα ΕΡ"ΜΕΙσ “Μή Ί ΜΜΜ Ψ την .Τα
για τα «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ἔ8ὲἑἑ ° ν
- ΠΜ Οι.) και ε" .) 60 Μ Κ 3
ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΜΜΜ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Α:ΙΟΑΟΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ 0 "όνἔ¦°" δ|°°ώθηκε τσ «ν°ωΨΦ ΜΒΒι9 'Δ χω
»· χ . .-| Σ
 ;_/ῳ_κ τ:: ΑΝ, `3ερενοιω
Μαη; τα· ωω::.ωωωωΙ ΗΜ ρ] 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Ί' '
ΑΜΒ: ΜΜΜ Ξἶἔ3  ἔΞΒΑΗΣ Με ,_
Ο . ,. η _ι“ Σ χ · ε~` 6
 'ΤΑ Τα ΜέΜΜΣΙΣΜΟἩ Ξ 3,! | γ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5379
Η  ἑ~ἶἔἔ?ΑΜ !
ΤΞἔἔΈ Οἱ. ΧΑΑ; Ο
 της ““°Ζησης Ι 
Νταν παρατααη! _ ε
 Πώς και γιατί ο! παίκτε
 του Ολυμπιακοα Μ"
Ο απέστησαγ το μπλακ ααα κ τ ` ` - Ο =  Ο
°= στο πιο κρ·σ·μο σημε·ο. ,_ η Ι
_ .Τα Δ. .  η Ι χμ στα Φτερ"! |
Ο -. Τρεις
__; 7 εβδομαδες έξω °
Ψ “ ο Ντουρμαζ!
Γ ,τ ¦·:ξ.92 ἴἶ3·~“Ξ:Ϊ
Β” _..·
Υ ΤΣΑΜΠΙ0Ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα