Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ε· ΕιιευΔνΤικο Σοκ
Χ. Μ^ἶ* Ι
ΠΜ Η ΕαιΧΕιΡυ:ει:
οικοΝο |
ΠΟΛΗ'
Μ.···Μ· _
Πεοιμἑνει
Η Τ.Τζι1 7-5.. 4% ωχ.·Με;!·=ΞΞΜεηκΤμώ Ε?ίἱε-° Τ· ;ἱζ 3' ι · » Τα
` Ἡ ο· ι >.---ὶ_
ν ι ι '· -Ιὶ.^
ΟΠΑ ΕΤὲ1κο 
 .;Ξ·ἔΊ7ὶι
4 η Τῷ;
τ  ιιροΤασεις για
Μ χρημαΤοδοΤηαη
» Η«Μ›ΤουΝικΜΜ
 ΑθηνακαιοιωκΜςΠω
πΜΜονυΜΜΜ<
ζ τ ΜΤΒΜἱκιικΜ
η. η η η ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Ε ΤΟ ι:ῖ;_ι;ἶἘ¦ἶ;2 Η Ο ` > η ·- * ι ' Ι 'Τ Η Ο η Τὶ
`~ » θα απαιΤήσει Την επ!0Τ00Φή 24 δισ· (Προκαταβολή Το δισ) η
Ϊ γ » Το Μαη ο Της ΟυααινγκΤον για Την πρώτη αξιολόγηση, Τη αΤοαη
 Ἡ- Μ ' · ' ' ι για «κουρεμα», αλλα και Τη μη συμμετοχη Της στην επομενη δοση
ο Ε 8 Μ Μ Ε Ν Ε ο « Μ ο Ν Τ Ε Λ ο »    
ΠΑ Το ΕΛΛΗΝ|κ0 ΧΡΕ0Σ '
ΜΝΗΜοΜΑκΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Εκπληρὡααμε
μολις Το 2Τ %
Ο Μονος Του ΜΜΜ Ψ
για Την αναιιΤυξη “^ΞΤἩΡΣ" ι
· Να αποκαΤααΤαθεί η εμΤιιοΤοουνη Των επενδυτών
ΕΙΧΕ «ΜΟΤΟ» ΣΤΗΝ ΚΡΙΣ" Ο ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΑΣ|Μ0 ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΑΝΚ|ΝΒ»
Τ Των μεταρρυθμίσεων ”ΜϊωιΜωι
· Σε Ποιους Τομεις αηυι:ιωθηκε ηροοδος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ”Μ°"": ω Ωω 
Το<<ΙαΤρικὁ» ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣ|·|Σ Ι , 
κυριαΡχο Τα μυΟΤικα Του «βασιλια» Τω
ευρα ΜΜΜ στη Β. Ελλαδα
Με δυναμη πυρός 
Βεροπουλος, ο Μαρινόπουλος,
1 7 1 δ | σ ο ο Σκλαβενίτης και οι τραπεζες
' ΔΗΜΗΤΡΗΣ κονποΜονπο:
Ο' Κ|ΝΗΣΕ|Σ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ|ΕθΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤοΤιιΣΤοΤικο ΤΑΜΠΛΟ
' Τ ῖΤ Θ
Ο 1 Εμ Ο
Μ%8Ι=ἩΜ$ἔΜπω Ἡ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΡΜΡΟΠΤ · 5'_ΕΝΤΕ'_ ΚΑΙ Το ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ» Σελ. 3445
¦ υ · . .
Ολα Τα εργα οΤα 14 αεροδρομια α
ΤΟΣΟ ΠΝΑ' ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΣ 88'
ΠΟΥ ΕΞΑΤΟΡΑΣΕ ΝΑΝΤ' 1.3 Δ|Σ Σελ. 18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα