Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κλείστε τη συμφωνία. Έκκληση Στουρνάρα να μη γυρίσει η οικονομία στο καλοκαίρι του 2015Recognized text:
"Ότι-'-ίῦ`ῦ Ι Η Σ Ι.Α νανννν.ιιιιει·ι5ιηηιτ
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ ~ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20Ι(›7 ΕΪΟΣ ουσ ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20215 ν ῖ|ΜΗΙ ὶΟ ΕΥΡΩ
ΔΡΛΜΛΤΙ|(ΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ενα απέραντο Βοτ5ροτ
| Ι Ι
εγινε ολη η Ελλαδα
Περισσότεροι αιιό 20.000 χώρα.Ανδεν υηάρξειάμεοα
πρόσφυγες είναι αυτή τη λυσητοτιρ6βλημαθαοξυνστιγμή εγκλωβισμένοι στη θείειτικίνδυνα>σελ.26
ΕΝΑ" Η ΕΙΚΟΝΑ
Κρίσιμε5 αποφασει5 για
τα μαλακα των αγροτών
θρΒερ με τις τελικές αιτο- μετα τη συνάντηση εκπροΦασεις των αγροτών για τα σώηων των αγροτών με τον
μπλόκο. Ελπίδες για λύση Αλ.Τσίιιρα>οελ. 3
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Σχέδιο 10 σημείων για ειιιστροΦη στην αναιττυξη αιτο την ΤτΕ
Κλείστε τη συμφωνία
Εκκλη ση Ε Στο σρ νομο να μη γυρίσει
η οικονομία στο καλοκαιρι του 20] 5
Οι ΙΟ .εντολἑα του Γ. Στουρναρα
1. |σχυροτιοίησιτ τραπεζικού 6. Αυξηση των εξαγωγών
σ“σΤ"μωοε Ϊ Κατατιολέμηση υιμηλῆε
24 Ετιιτὁχυνση μεταρρυθμίσεων ανεργία5
5 ιδιωτικοηοιἡσειε, αξιοτισίηση δ Με(ορρ.ὐθμιαη_.στην·!Ξ]_αιδε”
δ"μὁ°'°5"ερ'°"ωω` 9 Ανασχεση τιι8'ςρυγίτεἴ
 Συνέχιση Με Προ_σαρμογῆ5 ανθρὡΠ_Ν00 κεφ0λ°ἶ90
σε Οσφολ'σἩκό  Τη5 κοινων'κῇ5
5 ΕνθαρρυνσΠ επενδύσεων, συνΟΧῇ5¦ ΚΟΤΟΠ0λέμΠ0Π:
Προστασία ειτεν6υτὡν Με φτώχεισ5 > σελ. 4-5
Ερευνα ΕΣΕΕ Ανησυχία Η μεγαλη φυγή
| Ο κ | |
«Βουτια» ΖΟβ Συσταοει5 για Η κριση διωχνει
. Πα | | |
ώ. στον τζιρο το «κοκκινα» τοτε νεΟυ5
πε' η. | ν | |
ιι των εκτιτωσεων δανεια στις) ΤτΕ ειτιστημΟνε5
Το Σάββατο ο Εξήντα εμπορικσι'σύΜογοι ο Επιτακτική αναγκη η δρα- · Από το 2008 έως το 2013
ο τελευταίος πειρασμός νωλονι”ζονν ότι η αγορά στικη μείωση των μη εξν- έΦιιναν 223.000 Πληνες
ΤΟΜΟΣ Αι ἀασε Φέτος 1.18 δισ. ευρώ ιιηρετούμενων δανειο” ηλικίας 25-39 ετών
η Μ Μ Τα Μ ΜΜΜ ο ΑΜ ω
Πα να κλείσει η αξιολόγηση · η Μ· ανάκριση ,_%"”""”°Μ”Μωἶ  Μ Ξ:
«Ψαλιδι» στις “ '  τι, °°: , ι τ ;:
κυριες συνταξε1ς ως Μθή“ω%  ἔκ . ` . ^~¦·Μ·“ω··
κ ω Μ ' ῦ Μω'ωἩ¦2ΒΜ
 ' ΤΗΜΕΓΜΥΤΕΡΗ πασοηαιιοτ6πιιουξεσω- ΜΑΚΡΟΧΡ0ΝΙΕΣ ρυθμίσεις με τους δανειο- Η ΜΕΓΑΛΗ Φανή Ελλήνων επιστημόνων.
, σε η οικονομικη κρίση σημείωσε ο τζίρος λήιιτες. ώστε να αντιμεαιιιιισθεί το προ- Αναζητο(ινστο εξωτερικο εργασία και κα· ΠΜΦύν τα 2200 ευρω "ο (Μακ Μος χειμερινές εκπτώσεις › σελ. 7 βημα. συνιστα ο ΕΣτοιιρναρας › σελ. 6 Μερα; συνθηκες διαβίωσης› σελ. 4
λαμβάνουν πανω απο μία σύνταξη
Ο Επιστρέφουν στην Αθηνα οι θεσμοί
την επομενη εβδομαδα › σελ. 6
Ιστορικό ρεκόρ στα λειτουργικά κέρδη των ΕΛΠΕ. >σελ. 1ο