Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 .μ·έ”ὡ 9. 7
ι· Περασαν σιτρια6ες ταν Τσσλκα σε κ
Ε ΣΟΥ" ισπΜαωΜτΜΜΜ
α #- ἑἶ “ΝΝΔ λ -·· η ·Μ 
 Σκωιια με 818 και σι πρστασεις ταν .
Ϊ ..Ψ _ η τ .
ΤΑ Μ | Α ·Ζὡρζαιἴστα ῦ|ιἑ·ιῖιρἱσῆἑ ιδίαν
26 ΦΕΒΡ0ΥΔΡ|0Υ
ΚΑΝ' Το ΞΑΝΑ!
31- λ
“Μη 'να αλ 7 ”
ΝΤΟ8 Γ
ε 'κ Ξ Δέκα μηνες μετα. παλι στη Βαρκελώνη ο θρύλος
“Ο καλός
 " Ε για τα “'ὁιπλα".· Ι 
· _ τ Ολυμπιακος δεν φοΒαται κανεναν"
· πνΜ"Μ 
'να “ΣΤΟΝ θΡΥΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΠΛ|ΓΚΑΣ”
Σημερα στην Αθηνα [ΗΜ] ο Χακιρ Οναρικ
Ηπρόκρταη χύθηκε και στα Μα
μας. από δικα μας δώρα και από
την τραγική αστοχία
_ · Ι Ί η · ὁ ”'<ΐ“:'Π_Ἑϊ"ὶ.Ϊ7Ήἰ·ϋμξ'@`πξΓ;ῆΊ' ο Ϊ ι'.`-ψ: κ -`7 'γ κι Ι ιμἈ · 'Γ'_“>““ ¦ 77 7% τα Ι· έ;
ΠΣ,ΣΧαοε κραυγαλεΞς @καφες κατ αττοκλετστηκΞ τζαμττα αττο μ1α 
μ: ·:ῆ¦:<“ὲ“¦ η· _
°. Ο ΘΡυλος ὁΞνἔΞλετωαε_το ματς ε,οταν ΞττρΞ
'Η' 'Ύ “7:  τ Μ, “έ τι” ζ' ; .ιζ ῖἶ:μτ,ξ“: α::
1 ομαδα Ο έκ Ί” , /"Ρ¦, Ψ ἑ 7 'έ 7 γ λ ν.' > · ψ
Λ | 7 Β _ ς¦¦_¦: ._ _ἑ"Π ιΜ_ κ ως.. 7 “ΙΙΙ ι:μ ·ψ|·Μ π Ενω τα , Θέα -,%¦-.$Μ, η. ῇ7 ·Β·_
' αέρα · < ι:εφοιταττωαΞ απο ὁυναμΞτς στην £τταναληΨη η ομαδα τ“ὲΒ=ΐξμ
. κ _ - έ η . τα κ Με· τα “ :Μ 7 κ `·
¦ Δ γΜἱ';Ξ.%:  "π Ξἔδ“ἐἩἔ 
έ ,ὴκ 7
λ.0Μ% προκριματικα α πρωταΒλπτης Πλσντερ δεν πω" “των πέναλτι πανω στον Μπατία στην
Ελλαὁας, ιαΒηκε και η |3η Βὲση της ΠΕΗ παρστααη · Και στις καθυστερήσεις ιαρισε παρς απαΒαλη Βέλγσν