Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΓΙΑΤΙ 'ΜΜΕ' ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΜΜΟΥΜΜ Ο ΠΑΟΚ...
ΗΜεΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ  ΤΟΝ”. 
 |  ΕΜΠ έ ουν '“
Ἡ   για πουπέ; Μινέζοἔ
· Τ|ΜΗ 1.3Ο€
/ ο Το δίδυμο που έχουν Βὐῆε· οτο μου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΛΡ'Ογ 2016/
κο· ο ΑΒροομ που ψάχνετο· γιο επιστροφή
Οι σκετυε15 του Πογετ ον ί - Ϊ ¦ μ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- ονονεωσε1 με την ΑΕΚ θα · ___
ο τ ο ο οτόχοε τυο ΠΑΕ με
«όπῇο» την Αοτυνομίο ·
ΑΣΤΕΡΑΣ "ὡς Μ
.στο Μ
Ύ ω μ Πέννα· .
· . - 7 | .· Το ποροοκήν·ο
πιο αυτου μυ' 
· · η
· Το Πῆόνο του γω να Ποίξει... Δ:Δ-2 χ 
κο· νο «χτυΠήσει» τον ΟῆυμΠ·οκό - ·“ 
Κ· ΛΠό τι εξορτὡντσ· ο· μετογραφ·κέ5 εισηγήσε·5 του
" ο Θόῆωσε το νερἡ·γ·ο το γήΠεδο ο Σκουρῆέτη5 `
ο] ο `  . "
ω Π Ἡ
. - ι!
. :ΞΞυ:ίν
 · . ω . ί “ - .
'3' “ Η .ω !;- °
;Ἐἔἴ ξ η ·
· έ. Ή" τ Π οτορ·γμο»
 οτο ΜΜΜ πρόγοομμο
από... ροπή προ σε Α' και Β' το Γ.
.Γί κε Η