Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Νέα δέσμευση του Πανου Σκουρλετη:
Μοοοιιοτο  _ , , η
ιιοοοοιοοιοοο...   Η  «ΕΠΟΠΤΗ ΟΤΑΝ τοῆιιιιιἐ
ἶΜοιι.ΒοεγιιριιιΙοιιιιεἔ
τον τοι'ιιιιι“ιιοιιοτιι›Σἰ
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2
ο ιιοοιτιιιοο Βογοο.
οντος ο Ωροπος
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ιι
Ποροοκευιι 26 Φεβρουοριου 2016 / Φωλλο ιι 16 (2318) / € ΤΟΟ
'ΤΤιιιιι°ιιιιΜιιιιιιιιι.ιιΤιιιωιιιιιιιο.ΜιιιιιιιΤιιιΤιιιιιο!  ο  - . .
ΑΠΟ ΤΑ ΤιΑκιΣΤΑΝικΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ «εΤκΑιιΜΑΤικιιΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣοΑιι>Ο», ΔΟΜΗ" γ"^ΡχΕ] κ^ΝΕΝβΣ ΛΟΓΟΣ ΜΜΜ ΜΗ::
ΣΤΑ ιιΑΕοοΝΑΔΑΠΟ@ ΜαΑΝΤκΑΑΝΤεΣ ιΤΟγ χι>ιιΣιΜΟιΤΟιΟγΣε <(ΣΤκΑιιινιΑΤικιι“ΟιγιΑΔΑ», ιΤογ εΞΑι>ΘΡΟΣΕ ΤΟΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ· ΔΕΚ». ;Εκ^θ^Ρ'ΣΕ Ο_γΠΟγΡΓ9Ξ
Ο εῖΑΣ.έΑγινιΤηχῳεΤΑΞγ.οιν κΑι ΣΤΑ ιΟΔιΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΟ-'οΣΦιΤ · οι:: Τ'Σ;ΥΠΩΤΕΑΦΕΣ ΠΕΡ[ΜΕΝΕ'.Π^ΕΟΝ Η ^Ε5ἑ=ὲ
·οΠω5 κο' με τον ΟΣΦΠ, Ο' ΤΟ ηου δειχνουν «σιγουροι» για την ενδεκαδα
ΤΠ8 Κυριακη8 · ΦαβΟρι Ο Πεκχαρτ αλλα σε
έτσι και με τον ΠΑΟ, , . ,
ετοιμοτητα και ο Τζιμηουρ για την εηιθεσιΤ
Ο ΟυρουγουανΟ3 δουλευει
Παραλληλα δυο συστηματα,
ώστε να έχει τη δυνατοτητα
εναλλακτικη5, εφοσον χρειαστει
θείο Μια· με Ατοοοιιιιοιιγιι!
Ηρωικη Πρόκριση (Τ-2) τη5 Αντερλεχτ στην Παραταση κόντρα σε μια διαιτησία βγαλμενη αηΟ τα Πιο... υγρα
Ονειρα του Σύρω θεΟδωριδη! · ΤΡΑΒΟΥΣΑΝ ΤΑ ΜΑΛΛ|Α ΤΟΥΣ κΑι ΔΕΝ Π|ΣΤΕΥΑΝ ΣΤΑ ΜΑΠΑ ΤΟΥΣ,
Ο' ΑΝΘΡΩΠΟ' ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ, ΜΕ ΤΑ «ΟΡΓ|Α» ΠΟΥ ΕΤ|ΝΑΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ · Παρα τα αηίστευτα έσοδα
Που του εξασφαλίζει τΟ εγχώριο συστημα, ο ΟΣΦΠ αηΟδειχτηκε και Παλι Πολυ «Μγοε» στην Ευρὡηη