Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το σχέδιο δράσης της ΝΑΤΟϊκής αρμάδας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΡΑ

παρασκευη
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10304

1€

www.ethnos.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

+

ΑΠΟ 1.500€
ΕΩΣ 12.000€
ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τα ποσοστά επιτυχίας σε
30 περιζήτητες σχολές ΑΕΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔ
ΟΥΣ

Εξυπνες επιλογές στο
μηχανογραφικό
Εξυπνες σπουδές, που
οδηγούν σε «πολυεπίπε
δες» επαγγελμα
στημιακά τμήματα, τα οποία
εάν τα επιλέξουν οι υποψήφιοι, τικές λύσεις παρέχουν δεκάδες πανεπιθα έχουν περισσότερες
ευκαιρίες. Η εισαγωγή
επαγγελματικές
γίνεται με λιγότερα μόρια
από άλλα αντίστοιχα. •
Σελ. 4-5

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩ
ΓΗ ΣΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ

Τα ποσοστά επιτυχίας σε
30 περιζήτητες σχολές
ΑΕΙ

«Κόκκινο» έχει χτυπήσε
ι
ο ανταγωνισμός στις
30 δημοφιλέστερες σχολές
των ανώτατων εκπαιδε
υτικών ιδρυμάτων

»15-18, 31-34

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΑ

Μ

άχη για μία θέση σε τμήματα
υψηλής ζήτησης θα δώσουν
και
στις φετινές Πανελλαδικ
ές χιλιάδες υποψήφιοι. Σύμφωνα
με
πάνω από 8 στους 10 μένουν στοιχεία,
μάτων πρώτης προτίμησης, εκτός τμημε αποτέλεσμα αρκετοί αριστούχοι
να αναγκάζονται
να εισαχθούν σε
υποδεέστερα τμήματα ή να συμμετάσχουν στις ΠαΔυσκολότερη
νελλαδικές της
επόμενης χρονιάς. προμηνύεται η
Ενδεικτικό της ζή- φετινή χρονιά
τησης που υπάρχει λόγω του διπλού
είναι το γεγονός εξεταστικού
ότι στις 30 πιο πε- συστήματος των
ριζήτητες σχολές Πανελλαδικών
των πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι πρώτες προτιμήσεις
ανήλθαν
σε 21.476, οι προσφερόμ
ενες θέσεις δεν
ξεπέρασαν τις 3.735, ενώ
το ποσοστό επιτυχίας -κατά μέσο όροδιαμορφώθηκε
μόλις στο 17,39%. Η φετινή
χρονιά λόγω
της ιδιαιτερότητας που
θα έχει
πλό σύστημα των Πανελλαδικ με το διών προμηνύεται ακόμη δυσκολότερ
η, καθώς παραμένει άγνωστο πόσοι από
τους υποψηφίους παλαιότερων ετών
θα επιλέξουν το
νέο σύστημα εισαγωγικών
εξετάσεων που
εγκαινιάζεται φέτος με
τα 4 ή
τα και πόσοι θα διαγωνιστού 5 μαθήμαν με το παλιό
με τα 6 ή 7 μαθήματα.

Το σχέδιο
δράσης
»

• Ρεπορτάζ σελ. 2-3

Από 1.500
έως 12.000
τΑ δίδΑκτρΑ

Τεράστια είναι η ζήτηση
στα μεταπτυχιακά των ελληνικών
ΑΕΙ, καθώς προσφέρουν
στους φοιτητές. Το κόστος
υψηλή ποιότητα σπουδών
ποικίλλει ανάλογα με το
πρόγραμμα και το πανεπιστήμ
ιο. • Σελ. 6-7

Υπό
αμερικανική
διοίκηση
η επιχείρηση
στο Αιγαίο

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΥΠΕΡΚΟΡΙΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΕΣ

της ΝATOϊκής αρμάδας
Στα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Τουρκίας θα επιχειρεί ο στόλος.
Οι πρόσφυγες θα επαναπροωθούνται στην Τουρκία »3-9

Τσεχία

»39

Σλοβακία
Αυστρία

Επεισόδια κατά παραγγελία φέρεται να προκαλούσαν
οι πέντε συλληφθέντες. Αναζητούνται άλλα 19 άτομα.

Ουγγαρία

Σλοβενία
Κροατία

Οι προκλητικοί διάλογοι
των εκβιαστών »14, 35

Ρουμανία
Βοσνία

Σερβία
Βουλγαρία
ΠΓΔΜ

Μαυροβούνιο
Κόσοβο

Τουρκία

Αλβανία
Ελλάδα

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ
αποκλεισμοσ-σοκ

Πλήρωσε λάθη και
αδυναμίες ο Ολυμπιακός
»19, 20

Σε εννιά μονομερείς ενέργειες έχουν προχωρήσει μέσα σε 7 ημέρες οι κυβερνήσεις των χωρών που
βρίσκονται στον βαλκανικό προσφυγικό διάδρομο με σκοπό την ανάσχεση των ροών προς τον Βορρά.
ΥΠΟΥΡΓοι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ

ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ