Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΡΟΔ|Α|(|·| 
ποιοτητα και ποσοτητα
ΓΥΡΟΠ ΩΛ Ε |Ο
#υἄσυστὶνσ η
Διανομή κατ' οίκον
 Σε μειονέκτική θέση
Παρουσιάστηκε βρίσκεται η Ελλάδα
η "ρ°ϊ°σ" Σε σχέση με τους τουριστικούς «αντιηαλους» ως λόγω κυρίως της φορ0_  Ο “ “
' λογίας. Τον κώδωνα του κινδύνου κρουει ο ΣΕΠΕ. ο· ΣΕΛ_ 8
της Ροδου
ιιιιιιι"ίι “
.. .για
Λο ΣΕΛ|ΔΕΣ '
7..! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ ΠΟΥ ΔοΘΗκΑΝ
'ί ή Ο·  =ι
δή δ δ ξ) 3 1- Σ Ι δ Μ Ι λ
Για τον τίτλο της Πολιτιστικής ηρωτευουσας το 2021.
Ο ΣΕΛ. 5
Παρέμβαση
 'Η 'Ο Ν0"0 Λ' αιο
ζητα ο έηαρχος
Για τη διαρροή της έκθεσης των
εηιθεωρητὡν. αναφορικα με το
κέντρογγεωςκορωθω. Έθεσε δυναμικό το θέμα
ΟΣΕΛ.Ι3 Ι
Π Ι ο ηεριφερειαρχης
εριμενει Γ ¦ Ι
. ιω ο Χατ η α κο
να ηληρωθέι ργ ς ζ μ ρ ς
Ι 2 Χρονια! ήΞοἶΞἘἄἔΠἔ“ωἩἔῖἑΞ“ΐἱγΕῖοΐἘἰἶΞΒζῦΞἔ ἑἶἔἙἔ
μοναδες. ο ηεριφερειόρχης ζήτησε να υηαρξει ειδικό Πρόγραμμα για τα νησία. Πολιτική δέσμευση ο
αηό τον υηουργό Οικονομίας Γ ΜΜΜ στη χθεσινή ,
συναντηση της Βουλής. Ο ΣΕΛ. ή `
;τἑ   Ι ι
Λαό το νοσοκομείο της Ρόδου. Δικαιὡθηκε αηό το δικαστήριο.
Ο ΣΕΛ. 9
Η ΑΚΠυ$
Ρενα τι· Ελατε
παρουσιαζει την παράσταση σύγχρονου χορού
Ο ἈΛΛΟΣ
ΔΕ|ΠΝΟΣ
Χ '› η
Ανησυχεί για την
   ~ ανομβρια η Πυροσβεστική
Αν συνεχιστεί θα ηερόσουμε δυσκολο καλοκαίρι.
Ο ΣΕΛ. 7
απο 399 Β ί ' -κ Γιόρτασαν την ημέρα
 σκέψης οι Οδηγοί
8013 Β θϊθ|(£3 ΜΜΜ
Η ιιροι1ωοριιισχυει
στη τα 3ιι3;2ιιι8
 η 39 η
  Ο γ' 4
' Η Λ γ  ί
ΔΗΜΟΤ|ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ
25, 26, 27, 28 Φεβρ. στις 2Ί:30
Τιμή εισιτηρίου “'0€ / Μειωμένα εισιτήριο 5€
τι ~ η·
Με την υποστηριξη του Δηματυ.ου Οργα»ισιιου ολιτιο ι:τητισμου Ροδου
Χορηγός Επικοινωνίας Η ωκΗ@ ΜΑ