Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Αγώνας" για την είσπραξη των ληξιπρόσθεσμων προς τα ΤαμείαRecognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
'Πέμη 
·-ι .
ΗΜΕΡΗΣιΑ οικοΝοΜικι-ι Εφι-ιΜΕι>ιΔΑ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡογΑι>ιοΥ 20Ι6 ΕΤΟΣ 27ο ΑΕ. φγΜογ 5638 τιΜι-ι ι,5 ε
~--« ύ- ¦_ή-. `·- η· η Ἡ·-·,¦Ἡ._>·_›Μ~”
· ΜΜΜ - _ Μ Με ει
π8Μωω0φ _ _ Μ .......  ........................... ..
ΜΕΝ Μαλαισία _ _ κ Μ ΜΜΜ 73
ΜΜΜ _ _ 2 .......................................... ..
ΜΜΜ _ _ ,ω ”Σάς 1 τ
ΗΜ· "Μ“Μ ΜΜΜ” _ _ ειπε ται Μ ινε Μ ..................................... ..
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΕΞΟ||(ΟΝΟΜΗΣΗ 2,2 Δ|Σ. ΜΕΧΡ| ΤΕΛΟΣ 20% ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ιιΑΤΩΝΑΣιι Τ|Α ΤΗΝ Ε|ΣΤ|ΡΑΞ
των αηΕιπρόθεαμων προς τα Ταμεία
Ανέρχσνται στα 45 δισ.βαθαίνοντας την «τρύπα» στα 25 δισ.
Εντονη δυσαρέσκεια εξέφρ
κ τι τα; 
Χτύπησε «κόκκινο»
ασε ο
Απ. Τσίπρας στην Α. Μέρκεῆ - Συμφώνησαν
ότι πρέπει να στηριχθεί η Εστιάδα για
την αντιμετώπιση του προσφυγικού
τα ί 5 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ο
φειλές του δημοσίου και του ι
διωτικού τομέα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από
ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγ
τ= γράφων που είχε καταθέσει ο βουχ < λευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
·_ , Δημήτρης Καμμένος, με τηνοποία ζη
τούσε να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να εισπραχθούν τα χρωστούμενα από μεγαλοσφειλέτες, με δεδομένο το γεγονός ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει στους δανειστές πρόταση
για την εξοικονόμηση 2,2 δισ. ευρώ μέ
·  έ χρι και τα τέλος του 2016. Ζητ0ύσε ε πίσης να ενημερωθεί ποιοι και πόσοι
μεγαλοοφειλέτες ανήκουν στον δημόσιο τομέα και πόσοι στον ιδιωτικό και
κάποιο τρόπο τις οφειλές τους. Ο κ.
Καμμένος ζητούσε να ενημερωθεί και
αν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια τα
οποία θααρχίσουννα αποστέλλονται
σε όσους δεν έχουν κάνει ρυθμίσεις θα
αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές
της τάξης των 5.000 ευρώ. Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γινεται γνωστό ότι:
Οι οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω
του ί .000.000 ευρώ στο |ΚΑ-ΕΤΑΜ και
στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο
τομέα είναι 9, με συνολικό ποσό οφειλής 53.355] δΊ ευρώ και στονευρύτερα δημόσιο τομέα είναι 66 με συνολικό
ποσό οφειλής 799.] 5ί .ί 93 ευρώ και
οι οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω
του ί .000.000 ευρώ στο |ΚΑ-ΕΤΑΜ και
στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό
τομέα είναι ί .393, με συνολικό ποσό
οφειλής 4.957.804.0ί 2 ευρώ.
Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται
στο ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τα εισπρακτικά μέτρα στις οφειλές που πρέπει
να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά
·'” η   χ_^_ χω, 32 ανέχουν ασκηθεί διώξεις σε μεγαλου- προτεραιότητα, με στόχο την εν σχυ_ φειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει με ση τωνεισπράξεων. Ξι Χ, .3
Β. Ντομπράβσκις: Σύντομα ἶ Ανοιγμα της Κίνας ὅ Η Ε.Ε. σε «διαμάχη»
οηοκῆιίρωση της αξιοῆάγησης στους ξένους επενδυτές ί με την Αυστρία
Ε. Τσακαάώτος: Το ΔΝΤ μας πιέζει πάρα πωσ. Επιτρέπει τις επενδύσεις ί κατά των εθνικών ηύσεων
με τρόπο που δεν έχει οικονομικη ῆογικη ι , ἑ στην αγορά ομοαάγων της Σ;  ιι-  τάχθηκε ο ΖΧ. Γιούνκερ 11 ι. σε
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5 Ο
ΧΑ.: ΜΒ και ί8/3
δυο ι°εαε|ειηςίηα
δεικτών
Χ-.ιτ>πι.ιι:ιτ:; 
 ΕΜ 9.αεο€ γ έ)
Γιατί ήταν η Μετοχή
Ξ της ημέρας ω. η
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπῆό
Σελ. ί2-ί5
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Στο «τιμόνι»
και πάῇι
οι πωηητές
Ανέβηκε ο τζίρος
στα 55.6 εκατ. ευρώ ω. πι
Μπαράζ
εθεηουσίων
εξόδων
Για 5.200 εργαζόμενους - Τι
αναμένεται ανά τράπεζα τα, ›·
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Νέα συμφωνία
της Ρηίιίρ Ματια
με την κυβέρνηση
Τριετούς διάρκειας, για
αγορά εῇῇηνικὡν καπνών Σι ι. ει
Συμφωνία για
αναβίωση του
ίΤ0|-Ροεείάοη
ΟεΖριοιη-ΔΕΠΑ-Εαίεοη
υπέγραψαν Μου ω. ιι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΙΟ-26