Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Εγκλωβισμένο" το ΧΑRecognized text:
ί““ιι'“`λ   Σ ΙΑ ννινιν.ιιιιειτι8ιααι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ()||(ΟΝΟΜ|'(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΪΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2ΟΙ(ι - ΕΤΟΣ 6()τ· ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2Ο2Ι4 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΟ
«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΝΑ ΣΥΓ|(ΑΛΕΙ ΠΑΡΑΣΥΣ|(ΕΨΕΙΣ»
Συμβούλιο Αρχπγών για το Προσφυγι κό
Αλ. Τσίπρα5: Είναι ντροπή να ακυρώνονται συμφωνία κορυφίι5
Μια 0 ι·ιρωθυηωργός μιλώντας στη «ιω'ζουν Φως» και ΜΜΜ
στις 7 Μαρτίου θα συγκληθεί το Συμ- Βουλή επιτέθηκε κατόωχαων του
Πριν από τηνέιαακιηΣύνοδο Κορυφής
τις ουμΦωνίες> σελ. 25 - 27
Διπλή κίνηση
Κυβερνητικό
και δικαστικό
Παρέμβαση
για τα μαλακα
Φ Αυστηρό μηνυμα από τον Αλ Τσίπρα
προς τους αγρότες. Παρέμβαση
της εισαγγελεως του Αρείου Πανου
£υτ Κουτζαμύνη > σελ. 5
κΑοΕ “Βόλτα Η
ΔΩΡΕΑΝ Με τιιΝ
ΚΔ “'
κι-ι›“
. ' ι
.εκ :η
'δ  τελΒἶωὁς
εεε99“ῦς
Το Σαββατο
ο τελευταίος πειρασμός
ΤΟΜΟΣ Α'
Η αβεβαιότητα Προκαλεί ανησυχία - Φεύγουν οι επενδυτές
«ΒγΚλω βιομένο» ΙΟ ΧΑ
Το θολό τοπίο στα ν οικονομία και οι αναταράξεις
στις διεθνείς αγορές Προκαλεσαν « αυτια» 3, 99%
Φ Το αρνητικό κλίμα οδηγεί σε
Πιέσεις τις τιμές των μετοχών
Φ Ανησυχία στους ετιενδυτές ατιό
την εμΠλοκη στην αξιολόγηση,
στο αγροτικό και το τιροσφυγικό 
. ν Ι . 500 Ἑε`_
Φ Νεες μεγαλες αιιωλειες σημειω- Μ Μ 
σαν οι τρατιεζικές μετοχές "
Φ Μόνο δύο τίτλοι του ΡΙΠ] 25
έκλεισαν με κέρδη > σελ. 4
0 Γενικός Δείκτης
ΜαΜ“Μ
ΜΜΜ ΜΜΜ Μιλάνο Παρίσι
τη να Με Με·
 __ η ασ
3 -Ε0- .Ιβ
έ ασ _ .259
·3¦°? 2Μ
Α0- Ο _ `
ν ι· ¦ ι ·;/: 75/ ` .757.7- Ἡζἶ`
απότην αρχη του Φεβρουαρι'ού
ο`7 Τα
Ι234589Ι011121516Ι7|8Ι9222324”Μ
Νέσε υησλσγισμόε
«ψαλίδα έω5
25% σε εφαιιαξ
και ειιικσύρικέ5
Αναδιάρθρωση
Εθελσύσία
για Δ.3ΟΟ
στο τρατιεζε5
Βέτο των θεσμών
Σισν «αέρα»
η απόσυρση
των αιιισκινηιων
Ο Αντιδρούν στο Μερνητικό Ο Αλλάζει το σκηνικό στην · Το ύψος θα προκύπτει με βύσχέδιο οι δανειστές. Εντός τραπεζική αγορα. Μειώσεις ση τις εισφορές που κατατων φωνη οριστική λύση οεπροσωπικό- καταστηματα ΜΜΜ στονεργασιακύβιο
δ ί* Οι ΜΒΜ ΜΜΜ 7 
,Με τα  ω
. Ο _ 174 _ Δ Ο Π
ΕΤΕ Πειραιώς μια Εαιοοεπκ
ΜΕΙΕΩΡΗ η αγορα αυτοκινήτου. Η διαταξη του υπουργείου Οικονομικών για
παράταση της απόσυρσης έως το τέλος
Ιουνίου μενει στο... συρταρι > σελ. 8
ΕΝΑΔιΑΦοι>εΠκο τραπεζικό τοπίο τείνει
να διαμορΦωθεί μέσα σε σύντομο κρονικό διαστημα. Οι τρόπεζες προχωρούν
σε μεγαλες αναδιαρθρώσεις > σελ. 3
το ΙΔΙΟ σύστημα που προβλέπεται γιατον
υπολογισμό του ύψους των κύριων συντόΕεων θα εφαρμοσθεί και γιατο εφόπαξ και για τις επικαιρικες > σελ. 7
Ξεκινούν οι προμήθειες ιρανικού πετρελαίου από τα ΕΛΠΕ. “σε