Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website Website







Recognized text:
Σ “ “ ΣΤ. ΤΡΗΤΟΡ|ΑΔΗΣδ
ΜΜΜ-“ω
ζ Ν Δ ΜπΟγΖΑΣ
ί Ο. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Χ
  “ έ έ ΓΥΑΛ|ΖΕ|
°#^^Σκ^Ρ"Σΐ ~ τ  ΤΟ ΜΑΤ· ΤΟΥΣ
 ” ἶ ' “ ” ἱ Η γ “ ' “ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣΜΟΜΣΕ·Σ έ
ΤΟΝ Τ >`
 ΕΟΕ Μ@Μ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ο ΗΡ: ΦΟγε· ΝΑ Π. ,¦<
Η Ο κΑογεΤερογΝ π οΣ|εγΣΗ ΕΜ ΤΟ «ΜΗΛΟ» ΣΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ| _
«Π0|02 0ΛΥΜ|'||ΑΚΟΣ;» :Με ΠΜΜ Ο ΒΡΕθΕ| ΛΥΣΗ _ | ' -. “
Δ|ΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΤΖΕΝΤΗ _ _ _,..- /  _
Τ°γ ΜΓκ|ΝΣ Μ Ρ ΛΕΟΖ|Ν|Ο, ΡΟΜΑΝ0, ΜΟΝΤΕ|Ρ0, ΒΕΜ|Ο ΕΤΟ|ΜΑΖΕ| Ο «ΠΑΠ»
ΤΟ ΕΝΛ|ΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΕ|ΡΑ|ΩΤΩΝ ' ΚΟΥΓ|ΑΣ (ΜΕΤΒΟΡΟ|-|5 95,5): ' ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΕΚΛ|κΑΣ|·| ' ΚΩΦ|ΔΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5: «ΑΞ|ΟΟΑΥΜΑΣΤΗ
»ι Σελ 46 |'|ΕΡ|ΜΕΝΩ ΝΑ Με' ο ΝΟΜΟΣ Γ|Α Το ΡΥΣ|0 Σελ 14,15,56 ΟΜΑΔΑ, ΑΞ|ΟΖΗΛΕΥΤΗ ΑΓΩΝ|Σ|'|ΚΟΤΗΤΑ» Ο Σελ. 12,13
έχῇ]ῇἔἩ|ῇ=|Σ ῇ1Δ Ο Δ Χ | Η 4 ΟΕΣΕ|Σ ΣΤΟΝ |Λ|ΩΤ|ΚΟ
- Με ΤΝ ΜΕΤΝΟ5ΡΟΝΤ ΜΤΔ//·-!#`Η  ΚΑ|ΑΗΜΟΣ|Ο ΤΟΜΕΑ
ΟελιΒε5
ΟΡ|ΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κ|ΝΛΥΝΟΣ ΕΝΟΨΕ| ΤΟΥ ΗΜ|ΤΕΛ|ΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
ΚΑ| ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΤΟΥ Ο
Η ΜΠΑΡΤΣΑ!
“ΜΜΜ β " ¦  Η
6 ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΑΣ
Λ|Π|... Νο 2
ι «ΝΕΡ|ΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟγ
Με ΤΟΝ ΠΑΟΚ» ΔΗΛΩΝΕ|
ί Ο ¦ ί Ο ΑΡΒΕΛΑΤΖΕ!
 ΠΑ ΤΟΝ η Δ ε “Ο ' 'Ρ. __ · · ψΕγΤΗ ΤΟΝ ΒΤΑ2Ε|Ν Με
 Σ|ΛΒ|ΟΥ ΛΟγΝΤκ, ` 7 Τ , >^ Ο ΝΤΕχΟ»,
ΤΕΡΜΑΤΟΦγΜκΑ ΤΗΣ ' ι
ΑΣΤΡΑ, ΕΝΔ|ΑΦΕΡΕΤΑ|
Ο πΑΟκ, ΤΡΑΦΟγΝ
ΣΤΗ ΡΟγΜΑΝ|Α
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ
"Α «ΤΑΜΕ|Ο»
ΜΕ ΕΝΝ°ΡΑ ΕΕΑευΕ
Π ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛ|ΟΥ (ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ), ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) «ΒΑΡ|Α ΚΑΜΠΑΝΑ» ΣΤΟΝ |ΑΣΟΝΑ ΑΥΓΗΣ