Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΚΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑ| ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕ'
Η γ ' -' Κλωστές πό τες
για τον £σ· ν 
· Ποῆεὐοον στον ΠΑΟ Πὡ5 θο τον ξεφορτωθούν
Η Τότενομ στἑῆνεπ τον  '
ορχτοκόουτἑρ τπε '
στο ΦοῆοροΞ
 Α ϊ 5% τμ  :
Ι ' '  η Π Ἡ ·-Πὡ8 ο ΣίῆΒό Βοῆὡνε·
( . ο, 4 : το νερό για την ενδεκό6ο
¦ :ο Ι Δ κόντρα στην Άντερῆεχτ
Φ - -  · ἶ` .β ·/ Το «όχι» πιο διοίκηοη8
Χ. β Α
Ω · ϊ
" εκοτ. ευρώ γιο δύο ποίκτε8!
@Ξ: Ι ·- η 
Ή; του Οῆυμπ·οκού σε... Ί8,5
ΜΠΑΣΚΕΤ:
 εγκΑΜ£:
Θ ΜΜΜ
£γΜΛπΜ
Μ ΚουΠόν1 γω νο 
«φορτ σουμε» ΓΙουρόΠο ΛΙγκ π 
"ώ ΙΜ ούν τ . 
| η `
Έ ο» ' ΞεΧωΡΙ°Ἑ 3 “Ϊ 
ρτΞΡόνόῆππττκοἰ προτόοετε γιο το ·
ΑΞΠΞῷΙ°ργόνωσΠ8 0ῆυμΜοκό8-Άντερῆεχτ