Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠ|ΤΥ)(|Λ '  › "ΑΝ
ΣΤΗΝ οΜΑΔΑ ΜΑΣ  Στου"ερ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΑ ΦΕΝΕρΜΠΑχπε
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
2] + Ι ΠΑ|ἶΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΝΣ/Υ” ΚΕ_ΓΗΕΑ ΟΠ Ι ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΟ|ΣΜΟΥ | ΜΟΔ
_ γ  Τ!" ΠΛΡΜ|ΔΒΥ"
ΜΛΒΗΜΛΤΑ Μ"ΑΣΚΕΤ|Κ"Σ ΜΒΜ; Δ|ΕΚΔ||(ΠΝΤΛΣ
ΤΗ" ΜΒΑ ΜΚ" ΣΤΗ"  >
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ| ΣΤΟ ΛΑο ΤΟΥ
ΕΑ @ΡΜ
 Η _ ΑΔ
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ ΪΠΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΠΝ ΜΜΜ" 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΙΒ ΗΡ.Φ'ΜΟ' 2858 ΠΑΝ; '50 ε
.Π 7. 4 Π 7  > 7 Η  Ζ
Σ λ ' 
ε . .· 
Ο ΑΝΩ ¦
¦·›.:ἑ
¦Μ!9.15μ:ιινεἑτεοΡοΜωΜἙ 
7 Ἡ:   ΑΝ χ ΝΝΑ [ Η, “
ΑΜ ΠΝ
ΜΜΜ'ωε-ωεὡὶΠΜπ“χΜΜ 'ΑΑ'μΏΨ 
ΜΜΜΤογοκπΡΑΝΜιπΝεΝΜΜω “Η ΜΑΜ· Με
ποΡτ1εΝπωτΑΜκΕΜ ΑΡΜΜωκωεΝΜ ε ΜΜΜΜΜΜ
|^ Η ι _ - ·
«ΠΑΝΤΑ ΑΥΣΚ°ΑΠ "|Α ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΠΝΑ' ΕΑΠ»
Μ ΑΥΤΑ ΕΧΕ' ΑΛΛΑΞΩ Δ Ι*- Ε"|ΒγΜ|Α Ϊ" ΑΕΠ ΝΑ ΕΝΑ' ΣΤΗ" "ΛέΜΚΜ
_ ` ΣΤΟΠ Μ"Μ"Μ'ΚΠ Ο ΠΡΑΜΑποΜ Α  ; _ . · Χ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑ Ν ΜΗΝ!" ΝΕ ΤΗ" ΑΕΚ
,  #›$.ἶ /
" Α < Π ο ὑ“
κ Ο η ι " Ο Θ
Υ ·“ ωωΑ“# χ κ· ι
. / “ ΒΑ σ· ΚΜ "ΕΡ|ΜΕΝΕ|
Ϊ Δ '
' Χ'° ωΜΜΜμ'ΗμΜΜ·ΜΜωΜΜ
__ΜσΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα