Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Γκουαντάναμο θέλουν την Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(γιγαντας με ιιηλινα ποδια) 'ΤΟΝ-ΠΚ' εἴ!
 έκ·" Ξ
ΕΒΔοΜλΔιΑιΑ Πολιτικι-ι ι ΣΑΤιΡικι-ι |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροιπἱΚἱ.ει ιιταιιτιι 25 οττΡογΑΡιογ 2016 χ ιιιιιι¦ 2€ ο. 1905
Η ΑΝ"(ΑΝ|·| ΕΥ «Φ|ΛΗ» ΤΟΥΡ|( Α ΜΕΤΑΤΡΕ|'| Ν ΤΗ Χ
Γκαααντάνα
θέλουν την Ελλ '
› «Μνων» στα Χώρα
μας εκατοντάδες πως 7 _ =_
μετανάστες και Με:: '
›ΧΜατέγααικ
ΜαΜέρνΜ
0|Κ0Ν0Μ|Α ) 8-9 τογΡκιΑ
και στα μέσα...
τα ισοδύναμα
και Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα