Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3217O • ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Θα γίνει το
ΜΠΛΟΚ 15
µνηµείο εθνικής
αντίστασης»
Η δέσµευση του ΑΝΥΕΘΑ από
το Στρατόπεδο «ΚΑΡΑ ΣΚΑΚΗ
Α» στο Χα δάρι
ΣΕΛΙ∆Α 8

Νέα διάθεση
εγχώριων
αγροτικών
προ όντων

Από τον ∆ήµο Αµαρουσίου την
Κυριακή 6 Μαρτίου
ΣΕΛΙ∆Α 2

Μίκης
Θεοδωράκης:
Ένας έφηβος
90+ χρόνων»

Σύσκεψη στην ΠΕ∆Α για το προσφυγικό - Τους δηµάρχους της Αττικής ενηµέρωσε ο Γ.Γ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (Π.Ε.∆.Α.), η σύσκεψη µε θέµα «Αντιµετώπιση του προβλήµατος της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσµού µεταναστών και
προσφύγων στην Αττική» µετά από σχετικό αίτηµα της Γενικής
Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής.
Στη σύσκεψη, συµµετείχαν τα µέλη του διευρυµένου ∆.Σ. της
Π.Ε.∆.Α., καθώς και ∆ήµαρχοι της Αττικής και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Βασίλης Παπαδόπουλος,
ενώ ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης
Μουζάλας δεν µπόρεσε να παρευρεθεί, αφού την ίδια ώρα συνεδρίαζε το Υπουργικό Συµβούλιο.
Ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ζήτησε από τους ∆ήµους της Αττικής, η οποία όπως είπε θα σηκώσει το µεγαλύτερο βάρος για τη φιλοξενία των προσφύγων, να προτείνουν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα και άλλους χώρους προκειµένου να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Όπως τόνισε, εάν δεν προταθούν λύσεις η
κυβέρνηση θα προχωρήσει η ίδια σε επιλογή τοποθεσιών.

Υγειονοµικοί
έλεγχοι από
την Παγκόσµια
Τράπεζα

Οµιλία - συναυλία - αφιέρωµα
στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς
ΣΕΛΙ∆Α 14

∆ωρεάν
χειρουργεία για
καταρράκτη
∆ήµος Περιστερίου
ΣΕΛΙ∆Α 11

ΣΕΛΙ∆Α 8

ΣΕΛ. 7

Την ικανοποίησή τους για τον βαθµό της γνώσης των αντικειµένων και της εκτέλεσης των
υγειονοµικών ελέγχων, εξέφρασαν εµπειρογνώµονες της Παγκόσµιας Τράπεζας µε εξειδίκευση στην ασφάλεια τροφίµων - ποτών, ο
οποίοι επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Αττικής.

Ειδική µνεία στην
αναχρηµατοδότηση
των ∆ανείων

ΣΕΛ. 9

Ο ∆ήµαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης κ.
Μαυρίδης Αναστάσιος έδωσε το παρών στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας των εργαζοµένων του ∆ήµου και
µίλησε µε ιδιαίτερα θερµά λόγια για
την αγαστή συνεργασία που διατηρεί
εδώ και χρόνια µε τους υπαλλήλους.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα