Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Προσφυγικό χάος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· › ΣΤ" Ε|Δ|ΚΒ Ε"°Ε'|'Β
' ' 8ΣΕλ|λΕΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ἔ=ἔἔὅΕ¦ο€ 
π  ~ Γ|Α 40 ΑΓΡΟΤ||(ΕΣ
λ  ΔΡΑΣΤι-ιΡιοΤι-ιΤΕΣ  ι .“ Ι
ΓΓ Γ ` ξ 9
Π0Λ|Τ|κ0 “ΠΝΡΑ|Π” ΑΜ ΜΝ ΠΡΠΒΥΠΠΥΡΓΠ ΣΤ" ΜΗ"
|'|Ρ0ΣΦΥΓΙ|(0
χ κΑι Ο ΤΣ|Γ|ΡΑΣ
5 ΕΝΩ ΖΗΤΑΕ| ΣΥΝΑ|ΝΕΣ|·| Μ γ , ι , . . η
' στο μεταναστευτικό και συμφώνησε “ τ: τΡ ξ ““
" με τον Μητσοτακη για διόσκεψη ;.ΠέΈξιἑἔἐΐἑἶἶ: 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Με Δγο ΤΑΧΥΤΗΤΕ¦Σ
 ΕθΝ|κ=ὲΒἘ=ἔ κατέφυγε σε μικροκομματικές επιθέσεις Η ΣγΝΤ^Ξ'°Δ°Τ"Σ"
ΜΒΕΣΣΜ0Μκ"Σ και ύβρεις εναντίον της Ν.Δ. Σ
Π Νικαια οι ΜΕΣ Μ ^^^^ΓΕΣ ΣΤΑ
η ΠΑ ΗΠΑ. που ζητησε κλείσιμο των ελληνικών 
3 ΣΥΝΩΠ|ΣΜΠΣ συνόρων. Μόνο η Σερβία στήριξε ΕΜΑΕΣ Α 
την Ελλαδα στην ηρωτοφανή επίθεση
πιστα αιωνια όλων των βαλκανικών χωρών 8-9 γΠ^^βΗ^ογΣ
· ΕΕ 
ΜΕ ΣΦΡΑΓ|ΔΛ ΤΡ0ΪκΑΣ 29
ν κι,
 οι εγκΑιΡιεΣτογ Νεογ ΕΠΑ `. , .
- μ Ν
Ί ΣΗΜΕΡΑ ` - 7
ακακν6αεα
ιι ιοιιΝ50Ν & ιοιιΝ50Ν
ι·ιΑ οΑΝΑΤο
ε2κΡο““Σ 1 ΛογκεΤο 
ΣΤἘ“ 4% εε πο κΤιΡιΑ, τα;
Βρεφ|κό τ°ῇκ ΧΩΡ|Σ ΠΛΗΡΟΥΣ · ω έ “Ξ 32€ τ 
ΤΑ ΥΠ0Λ0|ΠΑ Ε Ϊ
και αφρ6αονῳο ΕρΠμ η κΑἔ8ᾶιἔἩΣ
προκάλεσαν Ι καρκίνο!  ΔικοΓρ^Φ|^
ει=εγΝΑ ΝΗΣΤικΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕ|Ο η ΣΤΟΥΣ 5 ΜΑΘΗΤΕΣ ΕκΒ¦ἑΣΜογΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα