Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Επίμονη συσσώρευση περιορισμένου εύρους στο Χ.Α.Recognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2Ο'|6
ΕΤΟΣ 27ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5637 Τ|ΜΗ Τ,5 €
“- “°·°'
τρωω μια 
πεοχΑωωοω Με 
π8ΕιχΑΜμσω 582.50
ΜΜΜ ι.ιω.ι5
ΜΜΜ ι.ια.ω
ΜΜΜ-ΜΜΕ ΜΒΜ
ς “'.|
ί,23%
,. _~ ο:
ΗΜΜ- ΜΜΜ
Γενικος Δεικτης
ἔἑἔἔἔἔ
'ΒΑ Ν' "Μ Μ
Κινηση Μετοχων
 ......... έξ.-.
 ....... 
ΣΤ ΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΘΕΣ ΜΕ ΕΠ|ΚΕΝΤΡΟ Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑ| ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤ$Ε 25
ΕΠ|ΜΟΝ|·| ΣΥΣΣΩΡΕΥΣ|·|
περιορισμένου εύρους στο ΧΑ.
Ποηύ σύντομο θα σπασει - Το δύο σενάριο γιο την κίνηση που θα οκσησυθήσει
Συζητούν αγχώνευση θετεοηε θοετεε
- τεΕ με στόχο τη δημιουργία μιας μεγόήπς
εταιρείας διαχείρισης χρηματιστηρίων πω
·  Τί ΓΡΑΦΕΙ Ο χΑκΗ) ΣΗΜΕΡΑ
επίμονη συσσώρευση περιορι
σμένου εύρους (480 - 500 μο
νάδων) μετρά ήδη (6) συνεδριάσεις. Επίσης, ο τζίρος σε αυτές τις
συνεδριάσεις ήταν εξαιρετικά χαμηλός! Τα παραπάνω γεγονότα μας
προιδεάζουν για την συνέχεια και ύπως όλα δείχνουν η συσσώρευση αυτή πολύ σύντομα θα σπάσει, με μεγαλύτερο τζίρο βέβαια και θα ακολουθήσει έντονη κίνηση! Ας αναλύσουμε
τα δύο σενάρια ξεκινώντας από το
αρνητικό... Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη είναι στις 470 μονάδες. Εάν διααπαστεί αυτή η στήριξη ο ΕΔ.
οδηγείται αναπόφευκτα προς τη δεύτερη στήριξη των 442 μονάδων, όπου
εκεί δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα καθώς απειλείται και πάλι το χαμηλό των 420 μονάδων. Από την άλλη
πλευρά, στο θετικό σενάριο, η αντίσταση του ΕΔ. εντοπίσω στις 500
μονάδες όπου έχουν γίνει αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασης
Σε  της με αποτέλεσμα την τεχνική οπι_ , σθοχώρησή του. Σε περίπτωση επι σταυροδρόμι τΟ ΧΑ. Ματ Τιχθύς ανοδικήςδ·ἀσπασης στον»
αναφερθείσας αντίστασης ο ΕΔ. οδηΕπιστροφή των Πιθανή μια εξεταστική
τεχνικών κήιμακίων για τη «πίστα Μπόργιονς»
ση. Γερσβασίηη: Οι Θέσεις
κυβέρνησης, θεσμών συγκρίνουν κι 3
Ο οικοΝοινιιΑ 
Ν. Β. Μπόργιανς: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον
από την κυβέρνηση Σαμαρα
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Σελ.5
γείται προς τη δεύτερη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 5ι9 μονάδων... η
οποία όμως είναι αρκετά ισχυρή και η
διάσπαση της προϋποθέτει θετικές
εγχώριες ειδήσεις και καλό κλίμα στις
διεθνείς αγορές.
Λελογισμένες αγορές χθες στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις
τράπεζες ειδικά την Πειραιώς και ορισμένες μη τραπεζικές μετοχές του
ΕΒΕ 25 όπως ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, 0ΠΑΠ. Το ΧΑΑ βρίσκεται σε κρίσιμο
σταυροδρόμι, άλλωστε και πότε δεν ήταν. Η συσσώρευση στην αγορά θα
μας οδηγήσει ή στις 360 μονάδες ή στις
520 μονάδες και όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την αξιολόγηση και την στάση των κεντρικών τραπεζών. Οι τράπεζες χθες ενισχύθηκαν έως Η ι,5%
με επίκεντρο την Πειραιώς και την
Ευτοδεπκ ενώ στην Α|ρ|τε Μιὰ αμερικανικό ίυπα που διαθέτει μικρή θέση
στον τίτλο μάλλον ολοκλήρωσε τις
πωλήσεις. Ως προς την πορεία της αξιολόγησης της οικονομίας, τα τεχνικά
κλιμάκια των δανειστών έχουν έρθει
ξανά, τα βασικά στελέχη μάλλον θα
έρθουν την άλλη εβδομάδα... Σελ. 32
«Καμπανάκι»
εταιρειών για «Βιεχίτ»
θα πήπγεί η οικονομία, εκτιμούν
επικεφαηής βρετανικών επιχειρήσεων τα 6
ΉΕ|Ρ ο.ι-35“€· 
; Γιατί ήταν η Μετοχή
ἔ της ημέρας πιο Ι
Μ:..-... .._.. 
οι μετοχές που
πρωτογωνίστησον
αρνητικό ή θετικό
στο τομπηό
Σελ. τοτε
Περιόρισε
τις ζημιές
η Ανόρομέόο ΑΕΕΧ
Στο 46.82 ευρώ
η εσωτερική αξία στις 22/2
(αί5ςουητ 28,46%) τα ο
Πώς θα γίνει η
αύξηση κεφοηαίου
της Νίκας
θα την κοήύψσυν αγριω
ιπιρειε - Δεν θα συμμετάσχει
η θα Εσοο ως ο
ισχυρές επιδόσεις
για την Ριεγ
το 2045
Περαιτέρω αύξηση μεριδίου
αγορας με διεύρυνση
εσόδων και ΕθιτσΑ τα. ο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Α. Βγενόπουηος:
«κατέρρευσαν
οι κατηγορίες»
Των Κύπριων - Τεηείωσε
η ποινική διερεύνηση
της Λαϊκής ω 7
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ιο-26