Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τρία μέτωπα - "φωτιά"Recognized text:
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20213 ~ ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
Ό τι ι ι^ιν.ιι$κ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΡ. ΠΑΥΑ0Π0ΥΑ0 ΓΙΑ το ΠΡΟΣΦΥΓΙ|(Ο
Σενάρια για ΣυμΒούλιο Πολιτικών Αρχηγὡν
Αλ. Τσίτιρα5: Δεν συντρέχει λόγοε τώρα, ίσω5 αργότερα...
σε ότι θα μπορούσε να γίνει Πριν
ή μετα τις 7 Μαρτίου › σελ. 25
Παν. Καμμένος εμΦανίζονται
θετικοί0αρωθυηουργοςαηαντη
Πολιτικών Αρχηγὡν για το ΠροσΦυγικ6. Κυρ. Μητσοτύκης και
Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες
για τη σύγκληση Συμβουλίου
Εν αναμονή των διαταξεων
Οι εκκρεμότητες
κρατούν κλειστό
το ΤαΧι5ηει
για τις δηλώσεις
Σε κατασταση Πολιορκίας οι ετιιχειρήσεις - Ἡ Προσδοκουν
Τρία μέτωτια-«φωτια»
1 ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ: 2 ΑΓΡΟΤ|ΚΟ:  ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο Τρεις ιιαρειιβασεις απο το υιιουρμεώ  γ' Ο  μ  ΚΟ   Ο
28%?ἔοΖΖὅΞίῦἔἐἶΖΜω ανθρωτιιοτικη <<ιτνιγουν» ανα μονη5
κριση την αγορα η οικονομια
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΜΜ 3
ι>-Ξ55λωκιιι ι
ΧΙΛΙΑΔΕΣ μετανάστες
βρισκονται εγκλωβισμένοι “
ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ των κινήτοτιοιήσεων αηοΦασίζουν
ΕΛΠΙΔΕΣ ότι οι επικεφαλής των θεσμών θα
ΕνΖοΝι ι στην Ελλαδα. καθώς ευ- οι αγροτες. παρα τις υπο- ερθουν στην Ελλαδα για
ρωσικές χώρες κλείνουν χωρήσεις στο ΑσΦαλιστι- διαπραγματεύσεις. Ωστο"ι ε  ε  η  _ τα σύνορα τους. Σε εξελι- 7 κο. Το πολυήμερο κλείσι- σο. η αναβολή της αξιο/ἔ .Δ “ .  η' έντονος διηλωματικσς _ μα των δρομων προκαλεί λογησης και οι πιεσεις
” - αιιΟεμσς». οργή Τσίπρα προβλήματα στις εξαγωγές ` ζ κυριως απο το ΔΝΤ ωυν
για αθετηση της συμΦω- και το Μια και διαμαρ- ' «παγώσει» την οικονίας των Βρυξελλών. τυρίες των αιαειρήματιών. νομική δραστηριοτητα.
> σελ. 3- 5. 26-27
Οι ελιιίδες για ανακαμψη μετατίθενται για μετα το 2018 ΑΝΑΛΥΣΗ
| | |
Δειτα χρονια θα κρατησει Το «τοι 10» ,
, , των ελληνικων
ΙΙ ΜΠΟΝ στα ακινητα εξαγωγων
Ο Στήν ΜρυΦή βρισκονται
ΜεΜΙ°εΙδήι ΦΦ#Μῶ
αλοῳινισ και ελαιόλαδο
Ο Ιταλια Γερμανια Μαριώ, οι
Μπρες αμορές> σελ. 9
Ο ΤΖΙΡ0Σ Το 2015
Πτωση 3%
στις τιωλη σεις
ΑΒΤΔΑΒΓΔΑ8ΓΔΛΒΓΔΑΒΓΔΑΒΓΔΑΒΓΔΑΒΓΔΑΒΓΔ Ι Ι
Μ Μ Μ Μ· Μ Με Με Με Με σουΠερ μαρ|(εΪ
. . . Ο Προβλέψεις για περαιτέρω
,Τ Σά Ο Πρόβλεψη για πτωση στις τιμές των κατσιι(ιων κατά 6¦7% την τριετισ ρθω” των εσόδων", 2016
ο ββατ0 2016-2018. Απα το 2007 έως περσι οι απωλειες ξεπέρασαν το 38%
ο τελευταίο πετ α α . ορ““ε”ωΜ“% ως
ς ρ "Η ς Παγκόσμιο ρεκόρ διατήρησης βρίσκεταισεωναηὐφοσηαηό ότι η Πτώση των τιμών στις 1% “ΜὰΜ τη Μ
 Α| της κρίσης σημειώνει η ελλη- τ020ίΠ.ΕρευνεςτηςΕυτοηαηκ κατοικίες θα συνεκτσθεί έως 2017' 2018> σελ· 11
Με κτηματαγορά, η οποία και της Εθνικής αναφέρουν και το 2018> σελ. 6 ·7