Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, “Ντ
Μ@[email protected]Β@! ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΣ' Ο γγ Ἡ , ήι|Α Η «Γ|ΟΥΒΕ»
_ - Ο ΑργεντίνΟε έκανε Σ ' “ ' Ι Α γ ' Η ή Κρότπσε τιε ελπί8εε πρόκρισπε,
Λ 7 πρόσωπικπ σπόΟεσπ τόν “ Τα. Ι _ Π ε μ παρότι έκανε από τπν Μπάγερν 0-2
αγώνα στό Επιἱι·ατεε, σκόραρε _ ¦ ¦ Ο Μ '_ γ | ' Σκόρερ= Μίλερ 43 ί,
Οὐ· ιρΟρέε (71 ', 83 ί πεν.) και κ `_ Δ Ρ Ρόμπεν 55 ί,
π Μπαρτσελόνα βρίσκεται με 7 , γ Ο . Ύ | Ντιμπόλα 533
τσ ένα πόδι στπν επόμενπ ιρόσπ Ο' Ο · ' 'ὅ γ ΣτΟσρόρσ 75ῦ
ΤΑ ΒΡΑΒΕ|Α ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΔΑ»
Α|Σ|ΟΔΟΞΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΒΕΜ|Ο ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ
Εσθ- . Δ Ι Ρ
Ο Ο · ', $ρ°η|“ ι 77 ' Δ. ¦ | Ο
γ ΡΑΝ, ΟΜΑΔΑ κο ΕΝΟΣ ΣΤΑ χΑΡΑκΩΜΑΤΑ .Τ- “ ' ο ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΜΜ
ζ ΓιΑ-εΒΑΟΗΦΩΤιΑ Μι. Δ ' «“ΡῦΩΘ"Ε“°Ν ΤΣ·
Μ Σελ 12-14,4ἔ
ΟΡ|ΣΤ||(Α ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Δ| ΣΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ|
|ΟΡΔ. ΣΤΡΑΝΤΖΑΑΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5: «ΚΑΜ|Α
ΠΡΟΤΑΣΗ Γ|Α ΕΕΑΑ|Ο»
ΣΕ ΑΠΟΑΟ|'|Α Η ΠΑΕ Γ|Α
ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑ| Ο ΣΠΑΘΑΣ
-'· . ¦ ' τ'
- ΠΑ||Ξ|'ΕΣ ΝΑ' ΤΟΥΝΤΟΡ Φ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Α-.Ε|Σ|ΤΗΡ|Α
ΣΤΗ ΣΑΟΒΑκικΗ
ΖΕΜιΤΑιΝ ΜιχΑΑΟΒΤΣΕ
|~›|'|Α|ΖΕ| ΣΤΟΝ ΗΜ|ΤΕΛ||(0 0'|(ΛΑ0ΥΣ κ ΣΑΒΒ|ΔΗΣ κι." η _
7ΤΟ «πΑΑεγΟγΗ» ΡΟΝΤΡιΤκεΣ ΣΑι'ΡΟ π ΔΕ^¦.¦Γ¦ΑΝΝ¦Δ"Σ :ι ΟεΤΤ ΟΟΑΑΝ Μ
' ΑιιΟ%ΩΣΗ ΤΣιΗιΡ;ΑπΟ ΤΑ εΟΣΝιΑκ@Με _ ΟπΑΑΟι ΤΟγ πΑΝΑΟΗΝΑΤκΟγ
Δ. ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΤ. ΓΡΗΓΟΡ|ΑΔΗΣ Ο. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Γ. ΜΠΟΥΖΟΣ Δ. ΚΑΝΕΑΑΑ|(ΗΣ ΑΡ. Ν||(ΟΑΑΚΗΣ
Η ΑΤΩΝιΑ 
ΣΤΟ κΟκκι 
' Παναθηνα'ι'κόε - Ηρακλή5
' Κηφισια - Εθνικόε ΑλεξανδρΟύΠ.
' Λαμία - Ολυμπιακόε
ΟγΜΤ Ο ΑΝΟΡΩιΤΟΣ
6 ΤΩΝ ΝΤεΡππι
Δ Γιατί Ο Αμερικανόε
 Αθεωρείται Ο παίκτπε
4 ¦ | κλειδί των κίτρινων για
ΤΟ ΠΑΑΝΟ ΜΑΣ»
' «ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ» ΔΗΛΩΝΕ| ΣΤΗ «Μ»
Ν Ο ΧΡΗΣΤΟΣ κΑΡΑΜΤιεΡΗΣ ω πέρμ“ι με την Α.Ε.κ
Ο ' ΜΜοΓΕ^^ ΠΑ ΣΧοΡπ^Ν"" Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΛΟΓ|Α ΠΑ Τ|Σ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ ΠΑΕ ' Η
ῆ_ Σελ 15 ΑΗΜιΟγΡΤει ΤιΟΝΟκεΟΑΑΟ ΣΤΟΥΣ κιΤΡιΝΟγΣ - ›-· ' 
Ν ΣΑΚΗΣ 'ΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑ α «ΝεΦεΑΩΜΑ» ΓΥΡΩ ΑιιΟ α ΤΟ ΑιΑΗΜΜΑ ' Η ΔΥΣ^ΡΕΣΤΗ
ΑΠΟ... 27 ΧΡΟΝ|Α! _ ΤΗ ΜΗ ΑΗΜΟΣιεγΣΗ ΤΟγ ΤΟγ ΑΝΑΣΤΟιιΟνΑΟν ΣΥΜΜΜ/>·“^©- ιΣΟΑΟΤιΣΜΟγ 2Ο14- ·15 ΤιΑ ΤΟΥΣ ΝΤεΦΟΡΜε ΚΑΡΜΑπ0ΥΝΗΣ
κΑεΑΑΑ Σελ Η “ζ 
=Ε¦ῖξΝ";ξἔξ$;=ἶΝἐ 1105 ΑιεΟΝΗΣ ΜΑΡΑΟΩΝιΟΣ «ΜΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» α 15.ΟΟΟ ΑΡΟΜειΣ ΣΤΗ ΟεΣΣΑΑΟΝικΗ