Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρω · ,- 1
ς· Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤό ΑΑΟ ἶὅΥ=
ΗΡΓ= 
| . ρ ·γααφει' για ια .¦ .·:ὑ'.ῳ ~
Μα" ισα κααμαα για τα νικα και ·|#“.,τ> 
αν Μπέμπα λατρεία όλων για · Η εακΜεΡ·Μ Μακ πια ΜΜαΗωκΜ ΜΜΜ “ΜωανεΜ υ.·νΜανΜ7 τι": η"
ταν δικό μας «Ζοτς»
ΑΜ ΗΛΡΛΗ0|Λ ΗΒΗ ΚΟΣΜΟ Γ |Λ
““ Ξ  ΚΜ ΤΗΝ ΛΥΡ'ΛΗΗ Τ|ΤΛΗ0ΜΛΧ|Λ ΜΕ ΦΕΗΕΡΜΗΛΧΤ ΣΕ
Η «η» ΜΠΕ· Τα η Με παν ο ΜΑΒΗΝΑϊκαΣ
ΛΗΤ|ΗΕΤΠΠ|ΣΕ Τακ οΜαΡΑΝτοΜπ
· 2 5
 Π. καΝΠΑΝΠΝιΔΗΣ Πο «Με» ΜΑΜ" Τα" πω ΣγΜΜετοχΜ ΣΤΗΝ ΗΜΙΑΙΜΑ
Η! ΦΟΡΑ ΗΛ... Με το <<ΤΡ|ΦΥΛΛ|» ΜΜΜ' ο ΑΝΤΩΝΗΣ!
Η' ν ΜΝΗΜΗ
σεων  Η
ὅ Ξ Έ _ ξ Η >   αΠΡΑμΛπΜ
· Ψ 2 7 ΦΗΜΗ 0|ΚΛΤΛΓΓΕΛΙΕΣΜΥΡΜΗ!
_ θ· Ε·
ΜΜΜ ΕΚΔ||(||Σ|| “Μ
Ο ~ Δ ΜΕ ΗΡΛΚΛΗ ΣΗΜΕΡΑ
7 7  7 ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΗΛ Το Ε|Σ'ῖΗΡ|0 ΠΠ Ε|ΗΛ|. Λ ΚΥΠΕΛΛΟΥ _
- Η _ Η __ “ ω "Αγ"ΑΧ'Α ΣΤ" Χ'° ΣΤΗ ΚΕΠ Η καΡπ:·Αἱ   ἔΕΡ|
Η  '7 Η Η] 7 “ *ϊ  “ η  Η· ή - ”η · “ ν Μ  Μ·  “ · ` (5.8”. Η” ΕΜ· Μπακ ω' Με β”. Με ΜΜΜ!)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα