Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Η ΠΡΩΤΗ
ο οι οι Με 
ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΚΠΔ|ΚΟΣ:6ί97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|Δ^ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤ|Σ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 οεΒΡογΑΡιογ2οι 6 γ εΤοΣ ί5ο γ ΦΥΛΛΟ 3.669 γ ορο εγω εκΔοΤιιΣΔιεγΘγΝΤπΣ πΑΝΑΤιαΤιιΣ π. κΑΡΑΝικΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
2 νεοι ΕκλΒίΤες ενισχύουν ηδη Το αποδεκαΤισμενο συνεργείο Του ΕΚΑΒ σΤο νησί μας. ΔναμένεΤαι
η αφιξη ενός καινούργιου ασθενοφόρου. ΠροσφαΤως, καλύφθηκαν, οι ΕιδικόΤηΤες σΤους Τομείς
λιμαΤολογικό και Ορθοπαιδικό, Η ελλειψη παθολόγου και ΠαιδιαΤρου είναι Το πρόβλημα που
οπωσδηποΤε πρέπει να επιλυθεί. Η λειΤουργία Του ΤμημαΤος Αιμοδοσίας είναι θεμα χρόνου.
Ο ΤεχνηΤός Νεφρός θελει Τον χρόνο Του. Είναι ανέφικΤο υπό Τις παρούσες συνθηκες να
λειΤουργησει σε λιγόΤερο από ένα χρόνο από σημερα. Τα νεόΤερα, βασει Του <<|'|αραλληλου
ΠρογραμμαΤος>› για Την Υγεία, φέρνουν σΤο προσκήνιο Τον Δήμο Ναξου 8. Μικρών κυκλαδων,
που εφεξής νομιμοποιείΤαι να «πριμοδοΤεί>› Το δημόσιο νοσηλευΤικό ίδρυμα Του νησιού μας...
ΒελΤιώυεΙσι τσ σύσΙπμσ Ιων δισκσμΤδώυ εντός νησιού
Μετα Τα 14.
ιδιωτικοποιοὐντα
και Τα ί 7
μικρότερα
αεροδρόμια
Πα"απόδραση"
Σ'|'|Σ~ΣΕΛ|ΔΕΣ ω
Μπι έ
αναμονη
Ξεκαθαρίζει για δισικη·ι·ή¦ μπα Την
Αξιολόγηση και παντως. πριν από Το Πασχα...
σΤην Κύθνο
νοίκιασε Το
ελικόπτερο, ενώ
ετοίμαζε μαζική
απόδραση από
Τον ...Κορυδαλλό
Των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. καθώς και Των προϋπολογισμών
Των νομικών προσώπων αϋΤών¦ εΤησια δαπανη λόγω
Της δυναΤόΤηΤας επιχορήγησης μεσω κονδυλίων Του
-ΣΤην ΑιΤιολογικη 'Εκθεση Του «Παραλληλοϋ
ΠρογραμμαΤος» για Την Υγεία  αναφερεΤαι όΤι
«ενδεχεΤαι να προκληθεί σε βαρος Των προϋπολογισμών
προϋπολογισμού Τους για Την καλϋψη λειΤοϋργικών
αναγκών Των Δημόσιων νοσοκομείων κ.λπ.».
ΓΝΩΜΕΣ
"Τα να εεε
Με μερα
@Κυκλαδεκή
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μεγάλη νίκη Τον λ0 Σύρου που
επικρίΤησε με 0-2 μέσα οΤη
κόνε κῇ"( Τπν “Κυκλαδικπ“
Νόμων Πανναζιαιιού ιιαιδίνει  _ _ καισΤο Ρα Το |αρτορ
νέα ενδιαφέρον σΤον όμιλο| ἩἩἩ·|(9|(| θά "ο ·9Γ Το τρωει. Το 5ιΤιαΤτρηοηθ
. . . . .
ιιιθωςολι πλεονειναιανοιιιπ. Μίκα ΤοπικεΣειΔπΣειΣ» ΖΟΟΜ ΤΜΑ» ΑοΛιιΤικΑ ΜοΝιΜεΣΣΤιιλει ΑφιεναΜΑΤΑ αναγκη»
ΕΔΡΑ:ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ843 00 ΤΗΛ.:2285024681ΡΑΧ:22850.235Π.κ|Ν:6974.3ίί.260 Θ>ηιαί|:ίηίο@ΚγΚ|ααίκί.9Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα