Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ελλάδα τέλος: Πόλεμος, πτώχευση, εξέγερση!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΕΛ|ΔΑ 3
ΧΩΡ|Σ... ΠΑΝ||(Ο, ΡΩΤΑ|Υ|Ε:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΡΜΑΤΑΤΩΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΥΡ|Ε ΚΑΜΜΕΝΕ;
24 ΦΕοΡογΛΡιογ
20'|8
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00508) 3908
Τ|Μ|·| Τ ΕΥΡΩ
 |ΣΤΟΡ||
ί Η ΡΗΤΑ!!
Α: ,Υ "Τ ΥΚ·=
ι ιΜΜΜ ¦ΠΜ.Μι.
·εΜιΠΜν ΜΜΜ".
“ο τι τρωω ΜΜΜ· Η· ΜΗΝ,
, .ΜΗΝ 'ΜΜΕ "Μ" ΜΜΜ"
ι  Ψἑ%%0Μ
Η Τουρκία αξιώνει το μισό
Αιγαίο¦ ενώ η Γερμανία
ζήτησε την έκχὡρηση του
δικαιώματος έρευνας
και διασωσης μέχρι και
έξι ναυτικό μίλια από τις
ακτές της ηπειρωτικής
Ελλαδας και τα ελληνικα
νησιό στην Τουρκία!
ΕΞΕΤΕΡΣ|·|¦
Οι λαθρομεταναστες έτοιμόζ0υν "νυχτα του Αγίου Βαρθολομαίου",
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ενώ οι αγρότες στήνουν μπλόκο και στους παρόδρ0μ0υς! έζ,2,23,26,27