Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3216O • ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Πρόγραµµα
Αεριοκίνησης
µε Φυσικό
Αέριο στους
∆ηµοτικούς
Στόλους
Πρωτοβουλία του Συνδέσµου
Βιώσιµης Ανάπτυξης Πόλεων

ΣΕΛ. 3

«Να µην περάσει
το Ασφαλιστικό,
να ανατρέψουµε
τα Μνηµόνια!»

Η «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής» έκοψε την πίτα της και ο δήµαρχος
µίλησε για το έργο που έχει φέρει εις πέρας κάθε στέλεχος του Συνδυασµού

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής» έκανε τη γιορτή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2016 στην
κατάµεστη από πολίτες αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο επικεφαλής της Κίνησης Γιάννης Σταθόπουλος, ∆ήµαρχος
Αγίας Παρασκευής, καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους, έκανε
απολογισµό της δουλειάς που έγινε στο ∆ήµο από την ανάληψη
καθηκόντων και ευχαρίστησε τα µέλη και στελέχη της Κίνησης
για την αφοσίωση και δράση στον τοµέα ευθύνης τους, κάνοντας
ονοµαστική αναφορά.
«Είµαστε εδώ µε την ψήφο του λαού της Αγίας Παρασκευής»,
δήλωσε, «για να υπηρετήσουµε τους πολίτες µε αποφασιστικότητα, ανιδιοτέλεια και καθηµερινή δουλειά. Αυτή είναι η µόνη µας
επιθυµία και θα συνεχίσουµε µε κέφι, δηµοκρατία, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια να στηρίζουµε την κοινωνία και να αλλάξουµε την πόλη σε τοµείς όπου υστερεί».
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριµένα προβλήµατα της πόλης όπως και σε έργα και δράσεις του ∆ήµου που
ήδη προχώρησαν.

Πολιτική εκδήλωση της Λα κής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας

ΣΕΛ. 8

«Ασφαλείς στο
Σπίτι»
Με επιτυχία η ολοκλήρωση
του προγράµµατος στο ∆ήµο
Μοσχάτου-Ταύρου

ΣΕΛ. 11

Αφιέρωµα στο
∆άσκαλο του
Μαρουσιού
Ευάγγελο ∆ούση

ΣΕΛΙ∆Α 8

Ξεκίνησαν οι
Πρόγραµµα για 15.000
ασφαλτοστρώσεις στο Ίλιον ανέργους νέους ηλικίας
18-24 ετών

Εκδήλωση του δήµου
Αµαρουσίου

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 2

Από την ευρύτερη περιοχή της Ραδιοφωνίας ξεκίνησαν οι εργασίες του
έργου συντήρησης και
ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα οδών του ∆ήµου Ιλίου, που υλοποιείται µε χρηµατοδότηση
από την Περιφέρεια Αττικής, προ πολογισµού
800.000 ευρώ.

ΣΕΛ. 6

Τέθηκε σε εφαρµογή το νέο πρόγραµµα, µε τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για
ανέργους νέους, ηλικίας 18-24
ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τοµέα σε κλάδους αιχµής
της ελληνικής οικονοµίας».



Τελευταία νέα από την εφημερίδα