Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υἄσυστὶνσ
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διάκου 28
224] 078224
Υπεγράφη
μνημόνιο με
τη Βαλένθια
Για την εγκατάσταση ΤΟΠΟ Πρσσφύγων αΠό τα νησιά μας.
Ο ΣΕΛ. θ
|ερέας έκλεψε
εικόνες και
κειμήλια!
Θα δικαστεί στις 8 Μαρτίου στη
Ρόδο.
Ο ΣΕΛ. 8
Πρόβλημα με
την υΠσψηφιότητα
του Ε Φλεβάρη
Δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία
της ΝΟΔΕ.
Ο ΣΕΛ. Μ
 ΡΟΔ|Α|(|·| ἶ
 ΤΕΤΑΡΤΗ 2Δ ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2Τ.225
κ και"
Μ.'Μκ
Υαχ. τρωω
ΜΜΜ" """|""“
ιἱ μ'
...ημιν
Ονόματα σε δρόμους για Βενετσκλή, Χιωτάκη και Καραμάρισ
Ονόματα σε δρόμους για τους αείμνηστους Δη- του δήμου ως ελάχιστο φόρο τιμής. σε τρεις Πσ- ΑΠοφάσεις Που αφορούν τους δρόμους και στα
μήτρη Βενετοκλή. Γιώργο Χιωτάκη και Αναστά- λιτικούς Που αγωνίστηκαν για τα συμφέροντα χωριά Πάρθηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση
σιο Καραμάριο. αΠοφάσισε η αρμόδια εΠιτροΠή αυτού του τόΠου.
της εΠιτροΠής ονοματοθεσιών. .. ΣΕΛ- 5
θα μετατρέψουν
την Ελλάδα σε
αηδθηκ ψνών!
ε- ο". ' ,
Σοβαρές οι ευθύνες
της ΕυρωΠα'ίκής Ένωσης
Εκρηκτική η κατάσταση με το Προσφυγικό στην
Ελλάδα, αφού κλείνουν τα σύνορα. με αΠοτέλεαμα η χώρα να κινδυνεύει να μετατραΠεί σε ένα
αΠέραντο Ποτ 5ροί.
Τρέχει και δεν Προλαβαίνει η κυβέρνηση σε μια
ΠροσΠάθεια να αΠοτρέψει τις μεθοδεύσεις και
τα σχέδια των εταίρων μας. Πρόβλημα και με τις
ΠεριΠολίες του ΝΑΤΟ. . Σελ 3
σιιό 399 θ
στην τιμη ΔΕΝ ιταιιΠεοιῆαμβσνειιιι ΦΠΑ
ΜΒ Ο ΠΙθ|(83 δωστε
Η ιιοοσοοσσ ισχυει
Με σε 3ιι3:2ΠιΒ
Η ΑΚἙζιι$
Ρενα ΌιΕΑτΚε
Παρουσιάζει την παράσταση σύγχρονου χορού
Ο ΑΛΛΟΣ
ΔΕιΠΝοε
 ι  ο” ΙΡ 7
ΔΗΜΟΤ|ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ
25, 26, 27, 28 Φεβρ. στις 2Ί:30
Τιμη εισιτηρίου ΊΟ€ / Μειωμένα εισιτήριο 5€
Με τη'.ι ι¦ΠΟστΠριΞη του Δημοτικού Ορ κουμπιού ΠοῖΝιτισι Ν σ συ οδο ι
Χορηγός Επικοινωνίας Η ΡοΔ|ΔΚ
Λύση για τη νίεα
των ρώσων τουριστώ
Είμαστε έτοιμοι. υΠοστηρίζουν οι αρμόδιοι του υΠουργείου Εξωτερικών. . ΣΕ^ 5
Αναγκαστικά
σε ιδιώτες τα Πάρκα
Δεν υΠάρχει ΠροαωΠικό. τονίζει ο εντεταλμένος σύμβουλος Στέφανος Κυριαζής. . ΣΕ^ Η