Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πρωτοβουλίες για NPLs αναλαμβάνει η Τράπεζα της ΕλλάδοςRecognized text:
Ν 01 στην ενημέρωση των εΠενδυτὡν
Χ ΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ωνννν.ΧτἰΜωἰε'ἰῆο.9τ
Μ. 487.97
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
τιτεΜΜοω _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Δεκτών-ΜΑ _ _
ί¦55%
Ημερήσιο ΜΜΜ
:ειιΑ Οικσιχισινιιιςι-ι ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
““ίΕθ·ϋἔὅΞἐὸΥΑΡ·099Τὲ_-.ΞΒ5ΡΞΘΟε;ωΜΑΜ! ”59€
Γενικος Δεικτης
Μ! Μ 27"
έἔἔἔἔἔ
__τιΜθ1ἐἐ
^ἶἶς Ψ
“Μ 49
”Ξ” 18
Τ' ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Ο Γ. ΣΤ ΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΕ το ΠΡΟΕΔΡΕ|Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ|ΕΣ ΠΑ ΤΑ ΝΡ|.8
αναθαμβίινει η Τράπεζα της ΜΜΜ
Ε για τους στόχους μείωσής τους
Σύντομα η
Πράξη Διοικητή της Ττ
Τα μέτρο στήριξης του αγροτικού κόσμου
παρουσίασε στους αγρότες ο Αη. Τσίπρας
- «Να ανακτήσουμε τον εθνικό πήούτο».
τόνισε Με
.ἔτι Εχασε ΜΚΕΡΣΗΜΕθ&
Κάτω από 20% του ΑΕΠ
-/ Δη χρηματιστηριακή αγορό Με
Πιθανή αναβαθμιση της
Εηήόὁας από Μοοαγ'5
κατά τ βαθμίδα. κατά την αξιοήόγηση Οι αιτίες για την αποσταθεροποίηση
στις 26 Φεβρουαρίου  ι. τ των τραπεζικών μετοχών
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
ΟΟ|σΜ8Π 880Π5: Β8ἱ| ΤΠ ΚΟ'
ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-5
τούμενων δανείων βρέθηκε,
σύμφωνα με πληροφορίες στο
επίκεντρο της συνάντησης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με το
προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών¦ ενόψει των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει τις αμέσως
προσεχείς ημέρες η ΤτΕ.
Η Κεντρική ΤράπεζαΙ σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας αναμένεται να θέσει ποσοτικούς στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων
σε κάθε πιστωτικό ώρυμα ξεχωριστά
προκειμένου να υπάρχει καλύτερη
παρακολούθηση καθΙ όλη τη διάρκεια
του έτους για την πορεία των δανείων
αυτών.
Επιπρ00θέτως οι εκπρόσωποι των
τραπεζών ενημερώθηκαν για το νέο
πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται
με Πράξη του διοικητή, η οποία είναι
πιθανόν να εκδοθεί και εντός της ε
Το πρόβλημα των μη εξυπηρε
Σιλ. ° Ι
βδομάδας να καθορίσει όλα τα παραπάνω.
Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες
στη συζήτηση τέθηκε το θέμα των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΤτΕ
σε συνάρτηση με εκείνες που διαθέτει
εκ του Νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός του έργου και να αποφευχθούν
οι αλληλεπικαλύψεις.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε πρόσφατα το "Χ", έχουν τεθεί
1042 στόχοι όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν οι τράπεζες και σε τριμηνιαία βάση θα ελέγχονται από τις
τράπεζες.
Στην στοχοθεσία περιλαμβάνονται οι
4 κατηγορίες δανείων, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, στεγαστικά και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς
και στόχοι εσόδων ανά κατηγορία.
Η ΤτΕ έχει ζητήσει από τις τράπεζες
να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους
και ήδη ορισμένες τράπεζες έχουν
προβεί σε αναπροσαρμογές προς
τα κάτω. ΣΗ. Τ
ί Κατέβασε... ταχύτητα
ποηιτική κεντρικών τραπεζών η Ευρωζώνη
Σε χαμηήό 43 μηνών η ανάπτυξη της
επιχειρηματικής όρσστηριότητας τη. 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
ΕΑΕΕ: «Ο κόμηος
έχει φτασει
στοχτένι»
ίἶ τι! Ι ι”
ΕΛΠΕ 3,εΔο€ .5 ζ
Γιατί ήταν η Μετοχή
κ της ημέρας ω. π γ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Σελ. ι4-ι7
ΧΑ.: Αντίὁραση
χαμηήού
κοστους
Στις 488 μονόόες - Κάτω
από τα 50 εκατ. ευρώ
ο τζίρος
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Σύμβαση
25 εκατ. όση. για
ιηττεεοιη Τθ|θςοιη
Για έργο της ΜΤΒ Ρωσίας,
τον μεγαήύτερο πάροχο
κινητής στη χώρο
Στα 44,2 όισ.
οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις το 20ι 5
Αυξήθηκε 75%.
το πηεόνασμα στο
ταξιδιωτικό ισοζύγιο
Ματ: Νέες
επενούσεις
στην Εήήόὁα
Αύξηση μεγεθών. θέσεων
εργασίας από την εήήηνική
θυγατρική
Η!. Π
Η ή, Η
Σελ. Η:
Σελ. θ
ΊΊ-26